Aan ‘n kruis of dalk net aan ‘n paal?

image_pdfimage_print

Aan ‘n kruis of dalk net aan ‘n paal?

Daar is persone wat ‘n saak daarvoor uitmaak dat Jesus nie aan ‘n kruis gekruisig is nie, maar aan ‘n paal.

Hulle argumenteer dat ‘n paal klop met al die gegewens wat beskikbaar is. ‘n Paal steek byvoorbeeld bo Jesus se kop uit en die nota (titulus) kan daar vasgemaak gewees het; Jesus sou die paal kon dra; hulle sou sy voete en hande kon vasspyker (en veral sy voete, want as jy aan ‘n paal hang mag jy dalk te lank wees met jou uitgestrekte arms, sodat jou voete dalk aan die grond mag raak dan moes dit vasgespyker word met jou knieë wat gebuig is, ens).

‘n Verdere argument word gebaseer op Deut 21:22-23 (waar daar na ‘n boom of houtpaal verwys word) wat in Galasiërs 3:13 aangehaal en met die kuis van Jesus verbind word. Paulus sien dus ‘n verband tussen die houtpaal en die kruis. Reeds met die vertaling van die Septuagint het die gedagte dat Deuteronomium 21 net na dooie liggame verwys wat aan ‘n houtpaal of boom gehang is, begin vervaag en het dit na kruisiging ook begin verwys. Dit maak dit moontlik om tog te oorweeg of Jesus nie aan ‘n houtpaal gekruisig is nie. Johannes 3:14 kan hiermee saamgelees word. Die kruis van Jesus word hier vergelyk met die slang wat deur Moses in die woestyn verhoog is – merkwaardig dat Johannes kan voel dat die kruis van Jesus met die paal van die slang vergelyk kan word.

Ten spyte hiervan is die heersende opinie tog dat die kruis waaraan Jesus gesterf het, die tradisionele vorm wat ons ken gehad het. Tog moet ons erken dat niks met 100% sekerheid gesê kan word nie. Dit gaan meer oor waarskynlikhede.

Skrywer: Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print

You may also like...