Al die offers – Herrie van Rooy

image_pdfimage_print

‘n Leser vra:
My kinders 15 en 13 seun en dogter
Ons lees deur Levitikus, al die offers
Hoe verduidelijk ek die toepassing daarvan op ons hedendaagse lewe aan hulle?

Antwoord
Prof Herrie van Rooy antwoord:
Die saak van die offers en die betekenis vir vandag is nie altyd te maklik nie. ‘n Mens kan nie die offers direk net so na vandag toepas nie, maar moet dit bekyk in die lig van die verlossingswerk van Christus. Die offers in die Ou Testament het verband gehou met versoening. Dit kan wees versoening vir die volk as geheel, soos op die Groot Versoendag. Dit kan verband kou met ‘n enkele persoon se versoening vir sondes wat gedoen is. Dit hou ook soms verband met reinheid, soos by die priesters voordat hulle in die tempel/tabernakel kon diens doen.Hierdie versoening het gewoonlik ook verband gehou met die offers van diere, wat dan eintlik in die plek van die een vir wie versoening gedoen is, moes sterf. Die versoening was egter nooit in die Ou Testament afgehandel nie. Die Groot Versoendag moes elke jaar byvoorbeeld herhaal word. Op hierdie manier roep die offers na vervulling, wat eers gekom het met die koms, dood en Opstanding van Jesus. ‘n Mens kan dus vandag daarop wys dat hierdie offers vooruitwys na Christus, dat Hy versoening gedoen het vir ons sondes en dat ons dit in die geloof moet aanvaar. ‘n Mens kan dus nie elkeeen van die offers op ‘n eie manier vir vandag van toepassing maak nie, maar ons kan wel weet dat Christus voltooi het wat die offers in die Ou Testament nie kon doen nie. Hy het vir ons sondes versoening gedoen, sodat ons seker van ons verlossing kan wees.

Skrywer:  Prof Herrie van Rooy

 

image_pdfimage_print

You may also like...