Hoekom moes God kwartels voorsien?

image_pdfimage_print

Hoekom moes God kwartels voorsien? – Marius Nel

Jan Smith vra:

In Levitikus word daar melding gemaak van verskillende offers bv die spysoffer, dankoffer, sondoffer en skuldoffer. Omtrent almal vereis dat daar ‘n dier doodgemaak moet word. Toe Salomo die tempel ingewy het was daar ook derduisende stuks vee en beeste geslag waarvan sekere dele geoffer moes word. Daar moes ook deur die Hoëpriester een maal per jaar bloed op die versoendeksel gegiet word. Vrae: As die Israeliete in die woestyn so baie vee gehad het hoekom het hulle na vleis gesmag en het God kwartels voorsien? Het die mense die res van die geslagte vee geëet? Hoe is die bloed op die versoendeksel skoongemaak nadat daar jaar na jaar nuwe bloed op die ou bloed gegiet is?

Antwoord

Prof Marius Nel antwoord:

 

Die eerste vraag – hoekom Israel na vleis smag terwyl hulle in die woestyn baie vee gehad het – stuit voor die probleem dat ons nie weet hoeveel vee die slawe besit het waarmee hulle uit Egipte getrek het nie. Daar bestaan geen dokumentêre bewyse wat hierna verwys nie. Wat die Hebreeuse slawe se sosiale, ekonomiese en politieke situasie en beregting in Egipte was, is vir ons onbekend. Dis heel moontlik dat hulle vee gehad het, maar verseker nie so veel nie. En die wildernis waardeur hulle getrek het, het ook nie voorsiening vir groot troppe grootvee gemaak nie; dis ‘n wêreld waar bokke hoofsaaklik voorkom waarmee kleinboere boer. Daarom is dit waarskynlik so dat die groot klomp mense heel gou na vleis sou begin smag.

 

Die antwoord op die tweede vraag – hoe die bloed van die verbondskis skoongemaak is – is ook onbekend omdat daar nie enigiets daaroor geskryf is nie. Onthou ook dat die verbondskis met die Babiloniese wegvoering in vergetelheid verdwyn het. Ek kan my egter indink dat bloed wat een maal ‘n jaar daaroor gesprinkel word, in die loop van die jaar sou verdroog en haas vergaan.

 

Skrywer: Prof Marius Nel.

 

image_pdfimage_print

You may also like...