Blote Toeval?

image_pdfimage_print

Blote Toeval?

‘n Mens hoor al meer mense sê: lewe op aarde het toevallig ontstaan.  Dit was eintlik ‘n ongeluk in die geskiedenis.  Lewe moet aan die noodlot toegeskryf word.

En dit terwyl die mens die vonk van rasionaliteit in hom/haar het wat die sleutel tot die diep geheime wat die heelal bevat, kan ontsluit.  Ons het die vermoë om ons wêreld te verstaan.  Jy kan navors hoe ons heelal lyk, en dit snap.  Want God het jou die vermoë, en opdrag (in Genesis 1:28-30), gegee om jou wêreld te verstaan.

Die bekende natuurwetenskaplike, Paul Davies, erken dat die mens nie sy doel op aarde ooit kan verstaan as hy/sy slegs op natuurwetenskaplike waarneming aangewys is nie.  Hy sê voorts dat as ‘n mens aanvaar dat God nie die Ontwerper en Doelsteller van die mens is nie, jy gedwing word om te sê dat lewe op aarde toevallig ontstaan het, en dat die mens geen doel op aarde het nie.

Maar hoe waarskynlik is dit dat lewe in ons heelal sou ontstaan?  ‘n Groep wetenskaplikes oor ‘n breë spektrum van dissiplines het al die veranderlikes ondersoek wat korrek moes wees voor lewe op ‘n planeet in die heelal sou ontstaan, en uiteindelik ‘n formule gebruik om die moontlikheid van lewe te bepaal.  Die kans dat lewe op ‘n planeet in die heelal sou ontstaan, bevind hulle, is (10×10)²³ tot die mag 6.

PSALM 8

2 Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het! 3 Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word u teëstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring.  4 As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U ‘n plek gegee het, 5 wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? 6 U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon, 7 U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp: 8 skape en beeste, alles; selfs die diere in die veld, 9 die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane deurkruis. 10 Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde.

 

TOEVAL?

Dit lyk of die heelal met die mens in die oog gemaak is.  Die heelal moet net oud genoeg en groot genoeg wees, en net genoeg tyd moes verloop het sodat die swaar elemente ontstaan het.  Genoeg tyd was ook nodig sodat tweede geslag sterre soos ons son kon ontstaan het.  ‘n Mens kan nie anders as om te sê nie: dit lyk of ‘n groot Hand omstandighede geskik het sodat lewe op ons klein planeetjie kon ontstaan.

Kom ek noem enkele voorbeelde.  Daar is honderde ander.  As die heelal digter as drie atome/kubieke meter was, sou die heelal te vinnig uitgesit het en sou lewe nooit kon ontstaan nie.  As die heelal minder dig was, sou dit op sigself ineengestort het.  As die uitsetting van die heelal vinniger was, sou materie (die twee en negentig elemente waaruit alles opgebou is) nie kon ontstaan nie.  As die uitsetting stadiger was, sou alles ineengestort het.  Die digtheid van die heelal moes akkuraat wees met ‘n faktor van sestig nulle.  Om dié akkuraatheid te demonstreer: jy sou ‘n teiken wat een millimeter groot is, moes kon tref oor ‘n distansie gelyk aan die deursnee van die heelal!

As materie eweredig oor die heelal voorgekom het, sou elemente nie kon vorm nie.  As materie weer oneweredig versprei was, sou groot swart gate of gravitasiekolke ontstaan het wat die heelal stuk-stuk sou opvreet.  Die verspreiding moes korrek wees tot ‘n gemiddeld van een deel in honderd duisend om te slaag.

Om op te som.  Die kans dat lewe op ons planeet toevallig sou ontstaan, is 10×10 tot die mag 23 tot die mag 6.  As jy dié som sou neerskryf, is daar meer nulle in jou formule as stofdeeltjies in heelal!

En jy dink lewe het toevallig ontstaan?  Dat daar nie ‘n God is nie?

 

Skrywer: Dr Marius Nel

 

image_pdfimage_print