Algemene en spesiale openbaring

image_pdfimage_print

 ‘Christians do not have friendships in order to smooth talk one another, but rather to focus on care for one another’ — John Calvin 

 

Algemene en spesiale openbaring

Openbaring verwys na die bekendmaking van iets wat vantevore onbekend was. In teologie beteken dit die openbaarmaking van die kennis van God se karakter en sy weë. In die Bybel lees ons van twee tipes openbaarmaking:

 

  • Algemene openbaring

Dit verwys na ons kennis van God wat in die skepping geopenbaar word: Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee (Psalm 19:2 – 3). Paulus maak dit duidelik in Romeine 1:18 – 20: God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat ‘n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want Gods het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan ‘n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat ‘n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie.

 

  • Spesiale openbaring

Hierdie kennis van God kom na ons deur veral die profetiese woord wat ons in die Bybel kry. Dit is waarna Paulus in 2 Timoteus 3:14 – 15 verwys:  Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Sonder hierdie heilige Skrif wat van God af kom – die spesiale openbaring –  is verlossing onmoontlik. Want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: “Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring.” (Romeine 10:13 – 15)

 

Die mens verwerp die algemene openbaring van God. Maar in sy genade stuur Hy vir ons ‘n ander Woord – een van barmhartigheid en versoening deur die dood van sy Seun. Almal wat hierdie openbaring ontvang en daarop vertrou, sal gered word.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...