Ambassadeurs vir Christus (3)

image_pdfimage_print

While the doctors have been disputing, the disease has been spreading and the patient dying – J. C. Ryle oor die kerk    

 

Ambassadeurs vir Christus (3)

Wat beteken dit as ons sê dat ons ambassadeurs vir Jesus Christus is? Ons gaan ‘n hele paar blogs hieraan afsonder. As basis gaan ons van 2 Korintiërs 5:11 – 21 gebruik maak.

Die verantwoordelikhede van ‘n ambassadeur

Die ambassadeur se rol hang af van die belangstelling wat sy regering in die mense na wie hy gestuur word, het. As ambassadeurs van Christus word ons na ‘n “land” waarin Christus groot belangstelling het, gestuur.

As die Here geen woord vir die mense om ons te sê het nie, het ons ook niks om te sê nie. Die mense om ons is die daaglikse fokus van die Here – Hy het ‘n woord te sê vir hulle en Hy vertrou hierdie kommunikasie aan ons toe. Die ambassadeur moet die stanpunte en beleid van die regering wat hy verteenwoordig akkuraat kommunikeer. Hoekom? Sodat die mense met wie hy praat in ‘n goeie verhouding met die land wat hy verteenwoordig sal kom en bly. Om aan hierdie verantwoordelikheid te voldoen is twee dinge nodig:

  • Die ambassadeur moet soos een wat onder gesag staan, luister

Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou (5:19)

‘n Doeltreffende ambassadeur is een wat getrou kommunikeer dit wat hy gegee is om te sê. Sy agenda is vir hom neergeskryf. Sy primêre belang is die belange van sy regering. Hy kan nie sy eie siening gee nie. Die kerk is ‘n ambassade – dit moet sensitief wees vir die kultuur waarin hy werk, maar onderdanig aan die gesag van die regering vir wie hy werk. Die wil van sy regering bepaal sy program, prioriteite en beleid. Die ambassadeur moet goeie kommunikasie met die regering wat hom gestuur het, behou. Hy gee aandag aan dokumente wat aan hom gegee word; hy bestudeer hulle en dan kommunikeer hy hulle aan die mense om hom op so ‘n wyse dat hulle dit verstaan.

God het vir ons sy beleidstandpunt gegee – sy Woord. Ons moet dit bestudeer om te verstaan watter effek dit op ons eie optrede en op die kultuur om ons het. Dan moet ons die boodskap uitdra na die mense om ons op so ‘n manier dat hulle dit verstaan. Ons God praat. Hy het dit wat Hy gesê het aan ons toevertrou Ons moet luister wat God vir ons kultuur sê met ‘n oop Bybel. Die ambassadeur lees die teks met twee vrae in sy gedagtes: Wat sê die regring? En: Hoe kan ek dit oordra op so ‘n manier dat die mense dit sal verstaan? As die ambassadeur ophou werk onder die gesag van sy regering kan hy nie meer ‘n nuttige bydrae maak nie. Hy mag gewild wees, maar hy is irrelevant – selfs gevaarlik.

  • Die ambassadeur moet praat soos een wat gesag gekry het

Alle gesag word gegee – ons ontvang dit. Ons sien dit pragtig beskryf in die gedeelte van die genesing van die offisier se slaaf: Ek is ook ‘n mens wat onder gesag staan en ek het soldate onder my. Vir een sê ek: ‘Gaan daarheen!’ en hy gaan; en vir ‘n ander: ‘Kom!’ en hy kom; en vir my slaaf: ‘Doen dit!’ en hy doen dit (Matteus 8:9). Hierdie man was ‘n offisier en in sy amptelike hoedangheid praat hy met al die gesag  van Rome. Hy het ook besef dat as Jesus praat Hy met die gesag van God praat. Dieselfde geld vir ambassadeurs van Christus. As ons sy boodskap getrou oordra, is dit God wat deur ons ‘n beroep op julle doen (5:20).

Vals profete gee hulle eie menings en nie dié van God nie. Hulle het die ongemaklike waarhede oor die oordeel van God vermy. Hulle het  van vrede gepraat waar daar geen vrede was nie. Van watter waarde is ‘n ambassadeur wat nie vir die mense om hom sê wat sy regering werklik sê nie. ‘n Ambassadeur wat nie die Woord wat aan hom gegee is, oordra nie, is ‘n gevaar vir die mense.

Volgende keer gaan ons kyk na die boodskap van die ambassadeur.

image_pdfimage_print

You may also like...