As ‘n Christen afvallig word – kan hy/sy nooit weer terugkom nie!?

image_pdfimage_print

As ‘n Christen afvallig word – kan hy/sy nooit weer terugkom nie!? – Kobus Kok

Helene vra:
Kan u asseblief vir my meer duidelik gee oor Hebreërs 6:4-6? Kan dit met ‘n wedergebore Christen gebeur en op wie het dit betrekking? Baie dankie.

Antwoord:
Dr. Kobus Kok antwoord:

As ‘n Christen afvallig word – kan hy/sy nooit weer terugkom nie!?
Perspektiewe op Hebreërs 6:4, 6

In Hebreërs 6:4-9, volgens die Ou Afrikaanse vertaling, lees ons:
Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het-om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Want die grond wat die reën indrink wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seën van God. Maar as dit dorings en distels oplewer, deug dit nie en is naby die vervloeking-die einde daarvan is verbranding.

In hierdie gedeelte poog die skrywer van Hebreërs om op oortuigende wyse retories die lesers te waarsku teen afvalligheid. Dit het in die vroeë kerk gebeur dat sommiges die geloof waartoe hulle gekom het, verlaat het. In die lig hiervan sê die skrywer dat dit onmoontlik is vir dié wat eers een keer die liefde en genade van God beleef het om ooit weer tot bekering te kom as hulle na hulle bekering weer ongelowig word. Daar moet egter in gedagte gehou word dat die wat afvallig word dit self doen en self die keuse teen God maak. Die skrywer gebruik die Griekse woord adunaton (onmoontlik), wat definitief ‘n sterk manier is om die saak ondubbelsinnig te stel dat dit onmoontlik is om terug te keer. Wat die skrywer hier bedoel is nie dat God hulle nie sal vergewe of dat daar nou een of ander onoorbrugbare kloof vir altyd sal bestaan nie. Die skrywer gebruik twee metafore – die een tipe mens is soos vrugbare grond (Hebreërs 6:7) en die ander tipe mens is soos dorre land (Hebreërs 6:8). Diegene wat die geloof verwerp het, is soos die dorre land wat nie vrug dra nie. Die skrywer probeer die leser oortuig om nie soos diegene te wees wat soos ‘n dorre land is nie. Die wat soos die vrugbare land is sal vrug dra – hulle sal hoop, geloof en liefde as deel van hulle lewe uitleef. Ons moet die hele NT in hierdie verband lees. Neem byvoorbeeld die geval van Petrus wat na sy verloëning van Jesus deur die verrese Jesus self herstel word, of vir die ongelowige Thomas wat in Johannes 20 deur Christus ‘n tweede kans gegee is.

 

Skrywer: Dr Kobus Kok

image_pdfimage_print

You may also like...