Beantwoord God my vrae?

image_pdfimage_print

Beantwoord God my vrae? – Francois Malan

Mags vra:

Hoe weet jy wanneer is dit God wat jou vrae beantwoord? Iemand het aan my gesê ek het baie vrae, maar dat die Here vir my in visioene gaan antwoord. Ek het nog nie een antwoord gekry nie.

 

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

In Johannes 14:23,26 sê Jesus: ‘As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.’ ‘en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.’

 

Drie sake word hier beklemtoon:

 

  • Dat die mens wat vir Jesus liefhet, sal lewe volgens die woorde van Jesus. In Jn 13:34 het Hy reeds vir hulle gesê: ‘Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar liefhê.’ En dit het Hy gesê nadat Hy die voete van sy dissipels gewas het as ‘n voorbeeld van nederige liefdediens aan mekaar.

            Die eerste vereiste is dat ons sal liefhê, en dat ons besluite in liefde geneem word. In Mat.5:43-48 het Hy gesê ons moet selfs ons vyande liefhê.

 

  • Die wonder van Christus se verlossingswerk is dat Hy al ons sonde op Hom geneem het, ons verhouding met God reggemaak het, en van ons kinders van God gemaak het (vgl. Romeine 8:9-17), maar daarby het die Vader die Heilige Gees gestuur om in ons te kom bly. So kom God en Jesus self in ons woon om ons deur die Heilige Gees te lei in ons besluite van elke dag. Daarvoor kan ons Hom elke dag bid om ons te lei in ons gedagtes sodat ons die regte besluite kan neem. Hy sal ons alles leer, ook die antwoord op ons vrae, deur die oortuiging in ons harte/denke.

 

  • Die leiding van die Gees is egter volgens die woord van God, en nooit daarteen nie. Hy sal ons herinner aan alles wat Jesus aan die dissipels gesê het, soos dit in die Bybel vir ons opgeteken is. Daarom soek ons die antwoorde op ons vrae in die Bybel onder die leiding van die Heilige Gees, en wag dat Hy ons oortuig van die regte weg. Ons wag op Hom deur sy leiding te vra in gebed, en deur self die woord van die Here te bestudeer, en dan verantwoordelike besluite te neem soos wat die Here ons deur sy woord leer, en in die omstandighede waarin ons verkeer. Maar die toets bly steeds of ons dit in liefde neem.

 

            Jesus se praktiese voorbeeld in Matteus 7:12 is: ‘Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is waarop dit neerkom in die wet en die profete.’ Dit sê Hy na sy uitnodiging: Vra, en vir julle sal gegee word; soek en julle sal kry; klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word (Mat.7:7,8).

 

            Lukas 11:13b voeg nog daaraan toe: ‘die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra.’ God woon self in mense wat in Jesus glo as hulle Verlosser, en die Heilige Gees lei ons in ons vrae en besluite (vgl. bv. Johannes 16:8-11 oor die oortuigingswerk van die Heilige Gees).

 

Jy sê: iemand het aan my gesê ek het baie vrae, maar dat die Here vir my in visioene gaan antwoord. Ek het nog nie een antwoord gekry nie. Nee die Here antwoord ons nie gewoonweg in visioene nie, maar maak ons verantwoordelik vir ons eie besluite. Vgl. sy woord aan Tomas in Johannes 20:29 ‘gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.’ Hy help ons om reg te besluit deur sy Gees wat in ons kom woon het om ons van die regte optrede te oortuig. Dit doen Hy deur ons terug te bring na die woord van God. Vgl. bv. Romeine 12:9-21 se riglyne vir die Christelike lewe.

 

Die Heilige Gees gebruik ook ander mense om ons van raad te bedien en vir ons te bid. Ook deur omstandighede lei Hy ons. Soms maak Hy vir ons ‘n deur toe (vgl. bv. Hand.16:6,7). Dan moet ons nuuskierig/geduldig wag om te sien watter deur die Here vir ons oopmaak (vgl. ook2 Kor.12:8,9).

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...