Bekende Bybelfigure Twyfel

image_pdfimage_print

 “The more fascinated we become with the toys of this world the more we forget that there’s another world to come.” AW Tozer              

 

Bekende Bybelfigure Twyfel

Het jy al ooit oor jou geloof getwyfel? Op een of ander stadium twyfel almal in God, die Bybel en kernelemente van ons geloof. Twyfel is deel van die menslike toestand. In die Bybel lees ons van baie mense wat getwyfel het – sommige van hulle groot geloofshelde.

Hier is drie voorbeelde. Let veral op God se reaksie op hulle twyfel.

 1.Tomas het oor die opstanding getwyfel

Tomas was een van Jesus se dissipels. Hy het waarskynlik ‘n paar jaar saam met Jesus gereis en alles gesien wat Hy gedoen en gesê het. Toe sy mededissipels vir hom vertel het dat hulle Jesus gesien het, antwoord hy: As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vingers in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. (Johannes 20).

 

Agt dae later was die dissipels weer bymekaar – Tomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus by hulle kom staan. Hy nooi Tomas uit om self na sy hande en sy te kom kyk. Tomas antwoord: My Here en my God. Toe antwoord Jesus hom: Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.

 2.Gideon probeer God se roeping ontwyk

Kan God ‘n mens gebruik om Israel se vyande te verdryf? Natuurlik, maar Gideon het nie geglo dat God hom kan gebruik nie. God moes eers wondertekens doen om Gideon te oortuig dat God juis vir hom gekies het. God doen die eerste wonderteken. Wat is Gideon se reaksie? Moet asseblief nie vir my kwaad word nie! Ek wil nog ‘n keer iets vra – nog ‘n wonderteken. God doen weer wat Gideon vra. (Rigters 6 – 7).

 3.Sara en Abraham lag vir God se belofte

God sê vir Abraham dat Hy vir Abraham ‘n seun uit Sara sal gee. Wat was Abraham se reaksie? Toe het Abraham op sy knieë geval en hy het gelag en gedink: kan daar vir ‘n man van honderd ‘n kind gebore word, of kan Sara wat negentig is, ‘n kind in die wêreld bring? Toe drie besoekers hierdie boodskap – volgende jaar sal Sara ‘n seun hê – aan Abraham bevestig, staan Sara by die tentopening en hoor alles. Hoe reageer sy? Sy lag by haarself. God wil by Abraham weet waarom Sara gelag het. Sara skrik en sê: Ek het nie gelag nie … Maar die Here het gesê: Nee, jy het gelag. (Genesis 17 en 18).

 

Hierdie oomblikke van twyfel lei gewoonlik tot ‘n verdieping van persone se geloof. In elke geval reageer God nie met toorn nie, maar met geduld. God straf nie sy volgelinge wat twyfel nie, maar eer diegene wat Hom nader met ernstige vrae en twyfel. Miskien moet ons soos die pa van die seun wat Jesus genees het, uitroep: Ek glo … Help my in my ongeloof (Markus 9:24)

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...