Twyfel en die dood

image_pdfimage_print

God uses men who are weak and feeble enough to lean on him. —Hudson Taylor

 

Twyfel en die dood

As ons met die dood gekonfronteer word, vra ons: “Jesus, waarom laat U toe dat dit gebeur?” Die verhaal van twee wondertekens in Markus 5 help ons om sekere waarhede raak te sien.

  • Vir Jesus is die dood ‘n probleem wat maklik reggestel kan word

Toe Jesus by die bed van Jaïrus se dogtertjie kom sê Hy vir haar in Aramees: “Talita, koem!” Dit beteken: Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op!”

 Dink daaraan: Hier sit Jesus by die dogtertjie, vat die kindjie se hand en sê: “Kindjie, dit is tyd om op te staan.” Jesus sit by die gelowige op sy sterfbed, neem sy hand en as hy wakker word, is die eerste gesig wat hy sien dié van Jesus Christus – sy stem is die eerste wat jy hoor.

 

  • Jesus se vertraging weerspreek nie sy liefde nie

Ons kan aanvaar dat Jaïrus gefrustreerd was met Jesus. Nadat Jaïrus vir Jesus gevra het om sy kind gesond te maak, genees Jesus eers ‘n vrou wat aan bloedvloeiing ly – ‘n chroniese toestand. Alles goed en wel vir haar, maar Jaïrus se dogter se lewe hang aan ‘n draadjie. Jaïrus sou hierdie onderbreking as ‘n waagstuk gesien het. Dit was ook so, want intussen sterf sy kindjie. Waarskynlik het Jaïrus gedink dat as Jesus werklik omgegee het, sou Hy Hom na sy dogter se bed gehaas het. Wat Jaïrus nie besef het nie, is dat die vertraging geen blywende verskil gemaak het nie – die dogtertjie se dood was vir Jesus net ‘n tydelike terugslag.

 

Beteken dit nou dat donkerte nie werklik is nie? Nee. Wat dit wel beteken is dat tussen ons donkerte Jesus steeds met ons is. Hy het nie van ons vergeet nie.

 

  • Jesus bied meer aan en vereis meer as wat ons ooit gedink het

Beide Jaïrus en die vrou met bloedvloeiing kom na Jesus vir een doel. Jaïrus kom na Jesus vir genesing en hy kry opstanding. Hy moes die pyn van die dood beleef en Jesus midde in alles vertrou. Die vrou met bloedvloeiing word genees en Jesus sê vir haar Dogter, jou geloof het jou gered. Sy word deel van sy familie nadat sy haar aan Jesus blootgestel het. Dit is hoe Jesus is: Hy gee ons meer as wat ons dink ons nodig het: Alles van Hom vir alles van jou.

 

  • Ons oorwinning oor die dood het ‘n groot prys van Hom geëis

Ons lees dat toe die vrou aan Jesus geraak het daar van Hom groot krag uitgegaan het.  As dit kom by ons reiniging gebeur dit teen ‘n groot koste vir Hom – sy dood.

 

  • Persoonlike statuur dra niks by om die dood te oorkom nie

Die twee karakters in hierdie gedeelte is nie gelykes nie. Jaïrus was ‘n godsdiensleier; die vrou was onrein as gevolg van haar gesondheidstoestand. Jaïrus is ryk – die vrou is arm; almal in die stad ken vir Jaïrus … in hierdie verhaal word die vrou se naam nie eers genoem nie. Jesus genees beide as gevolg van hulle geloof. Hulle statuur en wat hulle bereik het in die lewe was nie vir Jesus belangrik nie. Al is jy arm en onrein kan Jesus jou sy dogter maak.

 

Onthou: God vul net leë hande.

 

image_pdfimage_print

You may also like...