Christelike dissipelskap en onderrig

image_pdfimage_print

No man should judge unless he asks himself in absolute honesty whether in a similar situation he might not have done the same. -Viktor Frankl, skrywer, neuroloog en psigiater (1905-1997)

Christelike dissipelskap en onderrig

Believe me … the Church of God will never be preserved without catechesis (Calvyn)

In J. I. Packer en Gary A. Parrett se boek Grounded in the Gospel sê hulle dat kategese ‘n integrale deel van die Christelike groeiproses is. Omdat kategese in baie gemeentes nie meer belangrik is nie, kry ons ‘n geleidelike toename in Bybelse ongeletterdheid.

 

Leer is ‘n baie algemene menslike aktiwiteit – skool, kollege, vakleerling … Dit gaan oor die oordrag van kennis en vaardighede. Die Christelike godsdiens het van die begin af leer en onderrig vereis. Daarvoor was daar ouers, priesters en Leviete in die Ou Testament. Elke nuwe geslag het hierdie opdrag om ander te leer. In Jesus Christus se tyd was dit die voltydse taak van die skrifgeleerdes. Jesus Christus self was ‘n uitstekende leermeester – dink maar net aan sy gebruik van gelykenisse. In Matteus 28:18 – 20 lees ons Jesus se laaste opdrag aan sy dissipels voor sy hemelvaart. Een aspek wat spesifiek gemeld word, is: Leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Die Christen word dus geroep en kry ‘n spesifieke opdrag: Julle het geleer, reik nou uit en leer ander wat jy self geleer het.

Die vroeë kerk het hierdie opdrag ernstig opgeneem, nie net om foute reg te stel nie, maar ook vir die geestelike groei van die gelowiges. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer (2 Timoteus 2:2). Die kerk moet dus ‘n gemeenskap wees wat leer en onderrig gee. Dit is ‘n integrale en belangrike deel van die diens wat ons aan ander lewer.  Vraag: Is hierdie leer en onderrig nog ‘n deel van vandag se gemeentes?

 Paulus sien onderrig as ‘n geestelike gawe: As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee (Romeine 12:7). Elke Christen moet sy vaardigheid om onderrig te gee opskerp deur nadenke, voorbereiding, oefening en die onderwerping aan evaluering. Trots en hardkoppigheid maak enige verbetering onmoontlik.

 

image_pdfimage_print

You may also like...