Bekering – meer as net godsdienstige voorkeur

image_pdfimage_print

 

 Advice is what we ask for when we already know the answer but wish we didn’t. ” — Erica Jong

Bekering – meer as net godsdienstige voorkeur

Bekering se definisie is: om van een stel dinge wat ons glo na ‘n ander te draai – heiden na Christen –  mag nie noodwendig op fundamentele hartsverandering dui nie – dit mag slegs dui op ‘n verandering van intellektuele of teologiese perspektief. Dit is dikwels slegs ‘n aanduiding van godsdienstige voorkeure.

 

Basies dui dit op bekering deur ‘n besluit – ek het besluit of ek het ‘n sekere gebed gebid. Hoeveel van hierdie besluite eindig met ware dissipelskap is onseker. Daar is ‘n gevaar in ons huidige kerkkultuur wat bekering as ‘n besluit en nie as ‘n lewensverandering sien nie. Die gevaar word groter omdat al hoe meer mense eintlik Bybels ongeletterd is. Om vir hulle te sê dat Jesus Christus vir hulle sondes gesterf het, kan op baie verskillende maniere geïnterpreteer word – of dit mag net soos onsin klink.

Vir evangelisasie om tot bekering te lei, vereis drie faktore:

          Dit moet inhoud-spesifiek wees

As ons evangelie sonder inhoud is, is daar die risiko dat enige besluit net sielkundig gemaklik is. Die persoon wat geëvangeliseer word, moet verstaan waartoe hy bekeer word. Die probleem is dat ons evangelisasie so op die mens fokus dat ons God skoon vergeet. Van die inhoud wat ons moet oordra, sluit in:  Wie is God? Wie is ons? Wie is Jesus Christus? Wat is sonde? Wat het Jesus Christus oor ons sonde gedoen? Wat moet ons doen na aanleiding van wat Jesus vir ons gedoen het? Hiervoor is veral die tien gebooie en die bergrede van belang. Bekering moet nooit as ‘n blote intellektuele besluit beskou word nie. Dit moet gesien word as ‘n totale lewenstoewyding aan die waarheid van die Christelike wêreldsiening.

          Dit moet die siening dat Christus die enigste weg na verlossing is, insluit

Kan ‘n persoon werklik bekeer wees as hy glo dat daar verskillende maniere is waarop ‘n mens verlos kan word? Baie moderne/postmoderne mense glo dat daar nie so iets soos die absolute waarheid is nie. Geen wonder mense sê dat hulle Christene is, maar soek hulle verlossing nie by Jesus Christus nie, maar elders. Baie glo dat ons Jesus Christus plus nog iets nodig het. Johannes 14:6 en Handelinge 4:12 moet vir mense wat tot bekering kom iets beteken.

Nou weet ons dat eksklusiwiteit ‘n gruwel vir die posrmoderne denke is. Alles wat ons glo, is vir hulle iets persoonlik of iets wat deur ons kultuur gekondisioneer word. Daarom mag ons geen siening verwerp nie. Die aanspraak dat een of ander godsdiens intrinsiek beter as ‘n ander is, is verkeerd. Onverdraagsaamheid van iemand anders se siening kan nie verdra word nie. Dit geld beslis nie vir verdraagsaamheid nie. Verdraagsaamheid teenoor onBybelse geloofsoortuigings kan nie verdra word nie.

          Dit moet lei tot ‘n radikale verandering in dit wat ons glo en hoe ons optree.

As ek na iets draai, beteken dit dat ek my rug op iets anders draai. Bekering beteken nie net berou nie, maar ‘n omdraai sodat jy in ‘n ander rigting draai. Baie mense glo dat ons lewenswyse nie so belangrik is nie – ons kan ‘n Christen en egbreker terselfdertyd wees.

Metzger gebruik 1 Johannes om ses toetse vir opregte geloof te toets/ontwikkel:

          Bewustheid van ons sonde (1:8 en 10).

          Gehoorsaamheid (2:3 – 5, 29)

          Vry van gewoonte sondes (3:9; 5:18).

          Liefde vir ander gelowiges (3:14; 4:7 – 8)

          Geloof (5:1)

          Oorkom die wêreld en die Satan (2:13 – 14)

Bekering is nie ‘n voorkeur nie – dit is ‘n lewensveranderende saak.

image_pdfimage_print

You may also like...