Kan ek vir God seën? – Francois Malan

image_pdfimage_print

Patrys vra:

Jy hoor dikwels iemand sê dat hy God seën of in Engels “Lord we bless your name”

My kontensie is dat die mindere nie die meerdere kan seën nie. Dit klink vir my erg aanmatigend.

Ek kan derhalwe God nie seën nie, want ek het niks om te gee nie. God kan my wel seën, want Hy het alles. Hy is immers die Almagtige.

Vraag 2: Mense bid so maklik “Here seën vir Piet met die keur van U seëninge.”
God se seëninge is nie soos geblikte groente wat in standaard graad of keurgraad kom nie. Daar kry jy net keurgraad.

 

Antwoord

Vraag 1

Die Afrikaanse werkwoord seën word ook gebruik in die sin van om te loof en te prys (vgl. HAT), en word so in Johannes 12:13 gebruik vir die skare wat Jesus met palmtakke tegemoetgegaan het en uitgeroep het: ‘Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!’ Dit is die bewoording ook van Ps 118:26 wat deel is van die prysliedere (Ps 113-118) wat die Jode met die Loofhuttefees met palmtakke se geswaai gesing het.

Ps 118:26 lui: Geseënd is hy wat kom in die Naam van die Here.

Ons seën julle (wat kom) uit die huis van die Here.

Die Hebreeuse woord vir seën, barak beteken ook in die eerste plek om te prys en te loof.

 

Die Nuwe Testament se Griekse woord vir seën, eulogeoo, beteken letterlik eu=goed logeoo=goed om oor iets of iemand in gunstige terme te praat, hom te prys of goed oor hom te praat.

Openbaring 15:13 Aan Hom wat op die troon sit en die Lam kom toe die lof eulogia en

eer en die heerlikheid en die sterkte, vir ewig en ewig.

Jakobus 3:9 met die tong/mond loof eulogeoo ons die Here.

 

Maar die Afrikaanse woord seën (soos die Hebreeuse barak in die Ou Testament, en die Griekse eulogeo in die Nuwe Testament) word veral gebruik vir die seën van God oor die mens en die skepping. Daarvoor word tot God gebid, veral vir voorspoed. Veral gunstige omstandighede word gewoonlik deur gelowiges gesien as die seën van die Here.

 

Vraag 2

Eintlik beteken die seën van die Here dat Hy aktief teenwoordig is met en by jou. Toe Moses vir God na sy Naam gevra het, het Hy volgens Eksodus 3:14 nie ‘n naam nie maar ‘n werkwoord as antwoord gegee ‘Ek is’ (Hebreeus êhejêh) wat beteken Ek is aktief teenwoordig. Daarvan is die Naam Jahweh in Eks 3:15 gevorm, wat in die Griekse vertaling as kurios ‘Here’ vertaal is en so in ons Afrikaanse Bybels oorgeneem is waar die Naam HERE (Jahweh Ek is) 6830 keer voorkom.

Toe Jesus gekom het het Hy ‘n paar keer gesê ‘Ek is’ (vgl. bv. Johannes 4:26; 8:58; 18:5) en Ek is die goeie Herder, die Weg en die Waarheid en die Lewe, ens. Maar Hy en die Vader het ook die Heilige Gees gestuur om in ons te bly, te woon, om ons te lei en by te staan in alle omstandighede. Die mens wat glo dat Jesus Christus die Seun van God is, self God is, wat mens geword het (Johannes 1:1-3,14) om ons van ons sonde en sondelas te verlos (Johannes 1:29) kan seker wees dat God in hom/haar kom woon het deur die Heilige Gees (vgl. Romeine 8:9-17).

Om te bid vir die keur van die Here se seëninge klink so asof die bidder net die Here se seëninge soek maar nie vir Homself nie, wat sy eintlike seën is, dat Hy by ons is, in ons woon, en ons daagliks lei en versorg. Die keur van die seëninge klink ook uitsoekerig, en dat die bidder nie bereid is om ook dit wat vir ons nadelig lyk uit die Here se hand te aanvaar nie. In Romeine 8:31-39 roem Paulus oor die liefde van God wat ons nooit verlaat nie en dat niks ons kan skei van die liefde van God nie, self nie die dood of enigiets anders in die skepping nie. In Romeine 8:17 sien hy selfs lyding as saam met Chrisus ly – as ‘n voorreg om saam met Christus te ly (vgl. Kol 1:24) – beskou ons lyding ook as die keur van God se seëninge?

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...