Meditasies en gebede uit Job se hart – deel 2

image_pdfimage_print

Meditasies en gebede uit Job se hart – deel 2 – Retha Pretorius

Job se tweede toets, en mense om hom se reaksies

Die aanklaer, die satan, het gesê dat Job sal ophou om God te dien as sy gesondheid weggeneem word.

God het ingestem tot so ‘n toets.

Job se vrou kon nie verstaan dat hy nog vir God dien nie, en sy moedig hom aan om God te vloek en te sterf aan sy pynlike swere. Job se antwoord was: ” Ek het goeie geskenke uit God se hand aanvaar. Moet ek nie nou ook die slegte aanvaar nie?” Job het steeds niks verkeerd gedoen of gesê nie. (Job 2:10)

Sy vriende was sprakeloos oor sy smart en verliese, en sy fisiese toestand. Vir sewe dae en nagte het hulle in stilte by hom gesit, en sy smart gedeel: “Hulle kon sien dat Job se smart te groot is vir woorde” (2:13)

Kan ek iets hieruit leer, oor hoe om met ander se smart om te gaan? Praat ek nie dikwels te veel nie?

 

Job word rebels

Job was aanvanklik verdraagsaam en het sy lyding aanvaar. Die lydsame Job word egter nou ‘n uitgesproke rebel, wat begin om sy geboortedag te vervloek: “As my geboortedag tog nooit aangebreek het nie……..Mag dit vir niemand enige vreugde bring nie. (3:3-7)

Job is opstandig oor sy leed en smart, maar nooit, ooit laster hy vir God nie. Hy verwoord sy leed, en is eerlik teenoor God oor sy lyding.

Job se hantering van sy lyding is vir my ‘n navolgenswaardige voorbeeld – hy het nooit oorweeg om sy eie lewe te neem nie, maar het in alle opregtheid, met magtelose en passiewe woede sy situasie na God gebring.

Rampe is deel van die onverklaarbaarheid van die lewe, en, soos Job, kan ek ‘n ontmoeting met God beleef midde-in ‘n smartlike situasie, en met die vrede wat alle verstand te bowe gaan aan die anderkant uitkom.

 

Die boek Job, saam met Prediker, vorm werke van “proteswysheid” en is familie van die klaagpsalms en die klaagliedere van Jeremia.

In deel 3 sal Job se vriende en hulle optrede onder oë geneem word.

Skrywer: Retha Pretorius

image_pdfimage_print

You may also like...