Leef uit jou Doop: 4.6 Besprinkeling is nie regtig doop nie

image_pdfimage_print

Leef uit jou Doop: 4.6 Besprinkeling is nie regtig doop nie – Adrio König

4.6 Besprinkeling is nie regtig doop nie

Hier gaan dit oor die metode van doop. Maar die meeste Christene wat die kinderdoop verwerp, is oortuig die metode het alles met die betekenis te doen. En besprinkeling is heeltemal onaanvaarbaar.

Die Skrif self is duidelik oor die metode as indompeling of onderdompeling, en heg

geweldig groot betekenis daaraan.

Daar word veral drie argumente gebruik ten gunste van onderdompeling en teen besprinkeling.

♦  Die eerste is dat dit in die Bybel duidelik is dat mense onderdompel is.

♦  Die tweede is dat die Griekse woord vir doop eintlik “onderdompel” beteken.

♦  En die derde is dat die betekenis van die doop vereis dat dit deur onderdompeling gedoen word.

 

Onderdompeling is duidelik in die Bybel

As ’n mens na die doopvoorbeelde gaan kyk, lees jy telkens hulle het in die water ingegaan en na die doop weer uitgekom (Hand 8:38, 39). Jy lees dit ook van die doop van Jesus (Matt 3:16). Verder word die doop ’n “bad” genoem, en ’n mens kan tog nie in ’n paar druppels water bad nie (die Grieks van Ef 5:26; Tit 3:5). Telkens lees ons ook van die doop as ’n “afwassing” (Hand 22:16; 1 Kor 6:11). Dit alles kan op geen manier met besprinkeling in verband gebring word nie.

 Verder is dit belangrik op watter plekke hulle gedoop het. Dit was gewoonlik in ’n rivier, soos Johannes wat Jesus in die Jordaan gedoop het. Ons lees selfs dat Johannes ook by Enon naby Salim gedoop het “omdat daar baie water was” (Joh 3:23). ’n Mens het nie baie water nodig vir

besprinkeling nie.

 

Die Grieks vir “doop” beteken “onderdompel”

Dit word soms so sterk gestel dat mense selfs sê oral waar “doop” in die Nuwe Testament voorkom, moet dit eintlik  “onderdompel” wees. Jesus se sendingbevel moet dus eintlik lui: “Maak dissipels en onderdompel hulle … ” Dikwels word ook die argument gebruik dat ons almal weet “doop” is “onderdompel”. Ons gebruik die woord self só. Ons praat van ’n “doopsous” en dan bedoel ons iets moet in die sous ingesteek word. Iemand “doop” die beskuit in die koffie.

 

Die betekenis van die doop vereis onderdompeling

Dink maar net aan die bekende betekenis dat God ons deur die doop met Christus verenig sodat ons saam met Hom begrawe is en opgewek is. Om saam met Hom begrawe te word, moet ’n mens tog onder die water verdwyn, en om saam met Hom op te staan, moet jy dan weer uit die water uitkom. Om onder die water te verdwyn, is ook ’n mooi simbool dat ons saam met Hom sterf.

Dit is die sterk argumente teen die kinderdoop. Dit is argumente wat doelbewus met Bybelse stof werk, en daarom moet ’n mens ernstig daarna kyk. Dit is opvallend dat hierdie hoofstuk ’n baie kort hoofstuk is, en dit is ’n aanduiding hoe maklik dit is om die kinderdoop te verwerp. Daar is nie lang en ingewikkelde redenasies nodig nie. Dis “straight forward”. Lees net die Bybel met ’n oop gemoed, en die uitkoms is duidelik.

 

Kom ons vat dit alles kortliks saam.

Die hoë betekenis van die doop wat juis in hierdie boek ontwikkel word, maak die kinderdoop in beginsel onmoontlik. Daar is geen manier om die hoofbetekenisse van die doop op ’n baba toe te pas nie. ’n Baba se sonde kan nie vergewe word nie, ’n baba kan nie ’n nuwe lewe kry nie, ’n baba kan nie met Jesus verenig word, saam met Hom begrawe word en weer opstaan nie. Verder is die Bybel duidelik dat daar ’n volgorde is: eers geloof en dan doop. Die doopvoorbeelde in die Bybel is ook duidelik: Almal wat gedoop is, het eers tot geloof gekom.

 En na alles is Jesus ons voorbeeld en wil elke Christen Hom getrou navolg. Dit moet ons ook met die doop doen. Ons moet Jesus ook deur die water volg. Die pogings om die kinderdoop met die besnydenis te red, is ongegrond. Die besnydenis was deel van die ou verbond, of op sy beste deel van die vleeslike kant van die verbond met Abraham. Daar is ook geen sprake in die Nuwe Testament van ’n oorgang tussen die besnydenis en die doop nie. Die Joodse gelowiges wat self gedoop is, het aangehou om hulle seuntjies te besny.

En ten slotte is die besprinkeling wat die metode vir die kinderdoop is, ook onbybels. Die doop kan nie anders as deur onderdompeling bedien word nie, behalwe in uiterste omstandighede soos ’n gesondheidskrisis. Die doopvoorbeelde in die Bybel is onderdompeling, die Griekse woord vir “doop” beteken eintlik “onderdompel”, en die betekenis van die doop vereis dat dit deur onder dompeling bedien word.

 

 

leefuitjoudoopMens wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike doop. Leef uit jou Doop (2011) deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn betrokke en uitdagende verduideliking bied van die doop.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en CUM vir hierdie vergunning.

 

 

 

Vir meer inligting oor CUM, besoek gerus hulle webblad by www.cumuitgewers.co.za

 

 

 

Skrywer: Prof Adrio König

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...