Geld dit ook vir Suid-Afrika?

image_pdfimage_print

Geld dit ook vir Suid-Afrika? – Marius Nel

Jan vra:

Tydens die inwyding van die tempel in Salomo se tyd het die Here in die nag aan hom verskyn en vir hom gesê dat Hy sy gebed gehoor en hierdie plek vir Hom as ‘n offerhuis verkies het. En dan die bekende deel in 11 Kronieke 7: 14: en My volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en My aangesig soek en wat volg. Baie leraars en voorgangers en wie ookal beroep hulle op die teks ten behoewe/gunste van Suid Afrika en ek wonder of enige ander volk as die Israeliete hierop aanspraak kan hê?

Antwoord

Prof Marius Nel antwoord

Ek meen u aanvoeling is korrek. Tekste in die Bybel is in die eerste plek gerig aan die adres van die eerste lesers en hoorders. En as ons wat agterna dit lees enigsins reg daaraan wil laat geskied, moet ons eers verstaan wat die eerste lesers gehoor het en wat dit in hulle situasie vir hulle gesê het.

 

Die tempel bestaan nie meer nie en daarom kan mense nie meer van daar bid nie. Die beginsel geld egter: wanneer mense in opregtheid na die Here roep, luister Hy en verhoor Hy.

 

Skrywer: Prof Marius Nel

 

image_pdfimage_print

You may also like...