Hoekom moet ons ons afsonder?

image_pdfimage_print

Hoekom moet ons ons afsonder?

Kyk na Jesus se bediening tussen die mense. Dit was een-op-een of in klein groepe of voor massas, maar Hy stel Homself beskikbaar. Maar ons moet ook kyk na die tyd wat Hy alleen deurgebring het.  Voor Hy met sy openbare bediening begin het, spandeer hy 40 dae en nagte alleen in die woestyn. Al was sy dissipels naby aan Hom bid Hy alleen in die tuin van Getsémané in die evangelies lees ons van baie ander geleenthede waar Jesus Hom onttrek het. Hoekom moet ons, soos Jesus, geleenthede soek om ons af te sondêr?

  1. Om van mense weg te kom. God hou van mense, maar mense kan maar moeilik en veeleisend wees. Daarom moet ons periodiek wegbreek na ‘’n plek waar dit net ons en die Heilige Gees is. Die vrugte van so ‘’n wegbreek is hernude passie en meer sensitiwiteit as ons eers weer terug is.
  2. . Om na die dink oor ons ware geestelike toestand

Ons moet onsself eerlik evalueer. Afsondering  skep ‘’n atmosfeer van deursigtigheid en kwesbaarheid waarin God groot werke kan doen.. Dawid is ‘’n wonderlike voorbeeld. Ten spyte van al sy tekortkominge bly hy ‘’n man na God se hart: Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad (Psalm 139:23 – 24)

  1. Om God duideliker te kan hoor.

God praat met sy getroue dienaars. Die probleem is dat ons leef midde-in konstante geraas. Dit maak die baie moeilik om sy stem te hoor. Moses het duidelik gehoor en verstaan wat God gesê het toe God hom geroep het.. Hy het geweet wat God wou gehad het dat hy moes doen.

  1. Om ons van wêreldse denke te reinig

Veertig jaar in isolasie het Moses se siel help reinig. Paulus het dramaties tot bekering gekom, maar God stuur hom drie jaar na die woestyn in Arabië as voorbereiding vir sy taak. God het hom daarheen gestuur om die ywerige verdediger van die wet te verander in ‘’n sendeling vol deernis en passie.

  1. Om ons siele te kalmeer

Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde (Psalm 46:11) Kom na My toe almal wat uitgeput en oorlaai is en Ek sal julle rus gee (Matteus 11:28). Meeste van ons laste sal kleiner word as ons net sou tyd inruim om weg te breek.

  1. Om te herbesin oor ons prioriteite en doelwitte

Ons put ons uit en ons bediening is ondoeltreffend.  Afsondering help ons om weer te kalibreer. Elia was vreesbevange en uitgeput; hy vlug na die woestyn; hy verlang om dood te gaan. Na ‘’n tydperk van rus en vernuwing verlaat hy die teenwoordigheid van God met ‘’n nuwe visie en opdrag (1 Konings 19:15 – 16).

 

 Goals are discovered, not made.” ( Richard Foster). Ons kanse daarom om dit reg te kry, is beter as ons afgesonder is.

 

image_pdfimage_print