Bileam – Francois Malan

image_pdfimage_print

Amanda vra:

Ek was besig om in 2 Petrus 2 te lees oor vals leraars. Ek lees toe tot by vers 15:16 in Die Boodskap op my kindle.

“Hulle doen presies wat Bileam, die seun van Beor, vroeër aangevang het. Hy is daardie vals profeet wie se liefde vir geld duur te staan gekom het. Maar die Bybel vertel vir ons dat Bileam se donkie net betyds met hom in ‘n menslike stem gepraat het. Dit het gekeer dat die profeet met sy bose planne voortgaan”

Vind die Boodskap maklik verstaanbaar. Wou toe verder weet van Bieleam en gaan lees toe verder in my hand bybel  AFR53 in Numeri 22 oor Bileam.  Behalwe dat ek gelees het hy was ongehoorsaam was, kon ek nie verstaan oor die geld nie. Bileam wou my net nie los nie. Drie keer die week kry ek Numeri verse  23/24 en toe weer 21 as deel van daaglikse stukke om te lees.  Toe besluit toe om in die  Matthew Henry’s commentary Whole Numeri 22 daar te gaan lees. Nou verstaan ek dit beter wat hy verkeerd gedoen het.

Is daar ‘n Afrikaanse naslaan bybel beskikbaar

 

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

In Numeri 31:16 sê Moses vir die bevelvoerders van die leër wat al die Midianitiese vroue laat bly lewe het: ‘en deur die toedoen van Bileam was juis hulle (die vrouens) die oorsaak dat die Israeliete by Peor ontrou was aan die Here en daar ’n ramp oor die volk van die Here gekom het.’

Hier verwys Moses na wat in Numeri 25 opgeteken is. Die plan om die vroue te gebruik om die Israeliete te verlei om aan die offermaaltye ter ere van hulle gode deel te neem, was blykbaar Bileam se raad aan Balak, om sodoende die Here kwaad te maak vir sy volk, omdat daar geen ander manier was om die Israeliete te vervloek nie.

Of Bileam daarvoor geld gekry het van Balak, word nie gesê nie, maar dit kon so geskied het. Vergelyk bv. Miga 6:5 ‘dink aan die planne van koning Balak van Moab, en wat Bileam hom geantwoord het en dink aan alles tussen Sittim (van Numeri 25) en Gilgal (van Deutr. 12:29-30; vgl. Jos 4:9).

In Deuteronomium 23:4-5 word gesê dat die Moabiete Bileam gehuur het om Israel te vervloek, maar dat die Here sy vloek in ’n seën verander het.

In Josua 24:9-10 sê die Here: ‘Balak het vir Bileam laat roep om ’n vloek oor julle uit te spreek. Maar Ek het nie na Bileam geluister nie, en hy moes julle teen wil en dank seën…’

In Nehemia 13:2 word gesê dat die Moabiete vir Bileam gehuur het om ’n vloek oor Israel uit te spreek, maar dat ons God die vloek in seën laat verander het.

Daarom dat 2 Petrus 2:15-16 kan sê dat Bileam daarop uit was om vir geld onreg te pleeg, maar wat daaroor bestraf is. ’n Stom rydier het met die stem van ’n mens gepraat en ’n einde gemaak  aan die onsinnige optrede van die profeet.

In Josua 13:22 word vertel dat Bileam deur die Israeliete doodgemaak is met die inname van die gebied wat aan Reuben toegeken is.

 

Afrikaanse Naslaan Bybels:

Die beste is seker die Afrikaanse Bybelkonkordansie; ook die Verwysingsbybel.

Die Bybel in Praktyk het verwysings en ‘n tematiese konkordansie agterin.

Die Verklarende Bybel is uit druk.

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...