Blydskap en Geloof

image_pdfimage_print

 

There are many who preach Christ, but not so many who live Christ. My great aim will be to live Christ. —Robert Chapman

 

Blydskap en Geloof

In Paulus se brief aan die Filippense staan blydskap sentraal. John Piper vra: wat is die verhouding tussen blydskap en geloof? Meeste teoloë voel dat 1:27 dié belangrikste punt in die brief is:

Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees.

Hoofsaak is dus dat ons lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie moet wees – die evangelie waardig moet wees. Maar wat beteken dit om in ooreenstemming met die evangelie te leef? Kom ons lees 1:27 verder:

As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie.

 

Dit is Paulus se manier om te sê hoe ons kan wys dat die evangelie waardevol is: saam jaag ons die geloof van die evangelie na. As die evangelie geglo word, is die waardig en waardevol. Hoekom is dit so?

  1. Geloof self of die vrug van geloof?

Ons kry die leidraad vroeër in Filippense 1. Paulus praat hier of dit vir hom beter sal wees om hemel toe te gaan of hier op aarde te bly. Hoekom sê hy dit?

Omdat ek daarvan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof, en blydskap in julle geloof kan hê (1:25).

Is blydskap dan die brug van die geloof? Piper glo dat blydskap ‘n deel van geloof is:

Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry (Filippense 3:8).

Wat is die verband tussen Paulus se blydskap en om Christus te ken deur geloof?

 

  1. Sien is glo; glo is om bly te wees

En een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat ‘n mens in Hom glo (Filippense 3:9).

Filippense 3: 8 sê dat Paulus alles as waardeloos beskou, want om Christus te ken oortref alles in waarde. Filippense 3:9 sê dat ons Christus as bate kan kry, nie deur die wet te onderhou nie, maar deur geloof in Jesus Christus. Daarom: ‘n noodsaaklike element van verlossende geloof is om Christus bo alles te stel.

 

Filippense 1:27 sê dat ons lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Dit doen ons deur volkome eensgesind te wees. Alles saamgevat beteken dat om die evangelie te glo nie voldoende is nie, maar dat ons Jesus Christus moet waardeer – waarde aan Hom heg.

 

  1. Werk met blydskap

Ons sien hierdie verband tussen blydskap/geluk en geloof ook in 2 Korintiërs 1:24:

 Ons wil nie as heersers voorskryf wat julle moet glo nie. Julle staan immers vas in die geloof. Maar ons wil medewerkers wees om julle geluk te bevorder.

Geluk/blydskap is deel van geloof.

 

Die evangelie van Christus is veral waardevol in ons as die Christus van die evangelie deel is van ons.

 

image_pdfimage_print