Bybelverse wat gereeld verkeerd gebruik word

image_pdfimage_print

 

Why have three persons when it confuses so much. Why couldn’t God just be God – Nicky Cruz oor die Drie-eenheid

 

Bybelverse wat gereeld verkeerd gebruik word

As ons ons Bybels oopmaak, lees ons woorde wat duisende jare oud is. Met so ‘n groot tydsgaping kom die probleem van konteks na vore. As ons ons Bybels oopmaak, staan ons voor ‘n probleem: ons weet nie presies hoe die kultuur destyds gelyk het nie. Daarom is die maklik om dinge verkeerd te interpreteer.

 

Hier is ‘n paar gedeeltes wat beklemtoon dat ons nie altyd die Skrif in die regte konteks lees nie.

 

  1. Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee (Filippense 4:13)

Die moontlikhede saam met God is sekerlik onbeperk. Die geestelike gawes, roeping en lewensreis beskikbaar vir die volgeling van Christus is eindeloos. Die sleutel hier is die woordjie kan. Net omdat God dit kan doen, beteken nie dat Hy dit sal of moet doen nie. Daar sal altyd ‘n Simson wees, maar net omdat God daardie soort krag kan gee, beteken nie dat Hy dit altyd sal doen nie. Daarom moet ons hierdie vers altyd in die konteks van die hele paragraaf lees – ook ek het my geleer om my in alle omstandighede te behelp (vers11).

 

  1. Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting (Jeremia 29:11)

Dit gaan hier oor die gebruik van die kollektiewe julle. Ons oor-individualiseer die Skrif tot so ‘n mate dat ons sê dat God hier direk met elke individuele Christen praat. Kyk ons egter na die konteks van hierdie vers sien ons dat God hier met al sy mense – Israel en die kerk – praat. Dit beteken nie dat God wat ons gemaak het nie ‘n plan vir ons het nie. God werk in hierdie wêreld primêr deur die Heilige Gees en die liggaam van Christus – die kerk. God se plan vir ons lewens word eers ‘n volle werklikheid in en deur God se mense.

 

  1. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep (Lukas 4:18 – 19)

Toe Jesus die boekrol opneem en uit Jesaja voorlees, lees Hy dit vir lede van die sinagoge in Nasaret – die buitepos van Romeinse kolonialisme. Romeinse imperialisme het vir die Jode met die verlies van hulle vryheid gekom. Hier kon Herodes beveel dat elke Joodse seuntjie onder die ouderdom van twee jaar doodgemaak moet word – en niemand kon hom keer nie. Omdat ons nie hierdie konteks verstaan nie, vergeestlik ons gevangeskap. Jesus Christus red ons liggaam en siel – nie die een of die ander een nie. Hy wil ons van geestelike en fisiese gevangeskap red. Daarom het Hy mense genees en hulle sondes vergewe. Slawerny aan sonde en die behoefte aan sosiale geregtigheid is beide werklikhede wat deur die dood en opstanding van Jesus Christus oorwin is.

 

  1. Geseënd is julle wat arm is (Lukas 6:20); Salig is die wat arm van gees is (Matteus 5:3 – OAV)

Jesus sien ons holisties. Matteus sê arm van gees en Lukas sê arm. Die een is geestelik en die ander een is fisiese en ekonomiese nood. Wat is nou reg? Ryk mense sê Matteus en arm mense sê Lukas. Beide is reg. Seën is die gevolg van die verligting van beide geestelike en fisiese bankrotskap.

 

Konteks is altyd van belang veral in die Christelike geloof waar vir duisende jare mense van honderde verskillende kulture dieselfde teks gelees het. Darom is dit so belangrik om die Skrif saam te lees en te bespreek. As gevolg van die diversiteit in Christene se denke sal ons die Skrif beter verstaan – beter as wat ons dit ooit op ons eie kan doen.

 

image_pdfimage_print