Category: 1 & 2 Tessalonisense

image_pdfimage_print

1 & 2 Tessalonisense (4)

1 & 2 Tessalonisense (4) – Francois Malan

ʼn Dankbare lewe

God se opdrag is om Hom in alle omstandighede en ondanks alles te dank. Hy verwag dit van ons en het dit vir ons moontlik gemaak om dit in gemeenskap met Christus uit te lewe. Ons hele lewe is ʼn gebed, want ons is sonder ophou van God afhanklik.

1 & 2 Tessalonisense (3)

1 & 2 Tessalonisense (3) – Francois Malan

Die wederkoms van die Here (vervolg)

Nadat Paulus-hulle nuus oor die gemeente ontvang het (II:3:11), skryf hulle die tweede brief om dié wat ontsteld is, as sou die Dag van die Here al aangebreek het, reg te help, en dié wat leeglê, skerp aan te spreek (II:2:1-12; 3:6-12).

1 & 2 Tessalonisense (2)

1 & 2 Tessalonisense (2) – Francois Malan

Na Paulus-hulle se dank aan God oor die gemeente se geloof en liefde en hoop, wys hulle die gemeente op leemtes in hulle geloof en lewe, en word hulle dringend versoek om nog meer volgens die wil van die Here te lewe (vgl. I:4:1; II:3:4).

1 & 2 Tessalonisense (1)

1 & 2 Tessalonisense (1) – Francois Malan

Paulus, Silvanus en Timoteus het elkeen ʼn aandeel aan die skryf van die twee briewe, teen 50 n.C. vanaf Korinte. Benewens vyf dankseggings vir wat die Here al in en deur die gemeentes gedoen het, word veral aandag gegee aan die gemeente se onsekerhede en vrae oor die wederkoms van Christus, die skrywers se bekommernis oor gelowiges wat nie wil werk nie, en dat hulle huwelikslewe nog nie volgens die wil van die Here is nie.

image_pdfimage_print