Die evangelie

image_pdfimage_print

 

If your heart doesn’t ache for people who don’t know Christ, you may not know Christ yourself. —Burk Parsons

 

Die evangelie

Ons praat oor die evangelie, maar is maar versigtig om dit met ander te deel. Persoonlike evangelisasie is nie meer ‘n prioriteit vir baie Christene nie. Vandag is baie gemeentes na binne gekeer. Gemeentes wat na buite gekeer is, beperk hulle dikwels tot diens, maar nie die verkondiging van die evangelie nie. Beide is problematies:

  • ‘n Gemeente wat na binne gekeer is praat baie oor die evangelie, maar deel dit nie.
  • Gemeentes wat na buite gekeer is, bedien ander, maar deel nie die evangelie met diegene wat hulle bedien nie.

 

Persoonlike evangelisasie het vandag baie uitdagings. Hier is ‘n paar:

  1. Die ou formules vir evangelisasie is nie meer so doeltreffend in ons pluralistiese samelewing nie. Ons kan nie almal op dieselfde wyse hanteer nie. Maar ons het die ou formules gelos, maar niks in hulle plek geplaas nie.
  2. Die beste manier om die evangelie met ander te deel. Persoonlike evangelisasie is dikwels ‘n reis en nie ‘n gesprek nie. Mense kom na die Here deur verskillende ondervindings en omstandighede. “Jesus may be the only way to God, but there are as many ways to Jesus as there are people who come to Him.” (Os Guinness)
  3. Persoonlike evangelisasie vereis tyd. Dit vereis die bou van verhoudings. Pasgebore babas vereis baie versorging – so ook diegene wat onlangs besluit het om Jesus te volg.
  4. Mense onttrek in verenigings wat soos hulle voel oor sake of dieselfde belangstellings het. Daarom gebeur dit dat ons dikwels nie kontak het met baie ongelowige mense nie.

 

Om die evangelie te deel moenie vir ons ‘n verpligting wees nie. Ek moet dit doen omdat ek Jesus liefhet en wil hê dat ander Hom ook moet ken. Ons voel dikwels dat ons nie die evangelie goed deel met ander nie. Die krag is in God se Woord en nie in ons aanbieding nie.

 

image_pdfimage_print