Die gebed van die gelowige het ‘n kragtige uitwerking

image_pdfimage_print

Talk about God can become dreary and lackluster if God isn’t in you.” Billy Graham

Die gebed van die gelowige het ‘n kragtige uitwerking

Die gebed van die gelowige het ‘n kragtige uitwerking. Elia was ‘n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande nie gereën nie. Toe het hy weer gebid,en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer (Jakobus 5:16 – 18).

Hierdie is ‘n interessante gedeelte. Onmiddellik kom twee vrae na vore:

  • Wat beteken dit om gelowig te wees sodat my gebed ‘n kragtige uitwerking  kan hê? Baie eenvoudig: my verhouding met God is reg. Ek het God lief, en ek dien en aanbid Hom. God is die bron van my vertroue en ek loop die pad van geregtigheid. My gedrag en optrede getuig daarvan dat my verhouding met God reg is. Die gebed van die gelowige het ‘n kragtige uitwerking, want hy leef in ooreenstemming met God se plan en wil en doel.
  • As die gebed van die gelowige ‘n kragtige uitwerking het, wat dan van die gebed van die ongelowige? Het dit geen uitwerking nie? Die antwoord is eenvoudig: die persoon wat nie vir God liefhet en dien en aanbid nie, het geen krag nie. So ‘n persoon is totaal onbewus van God se plan en doel en wil – hy soek nie die koninkryk van God nie. God sal nie ‘n gebed verhoor wat teenstrydig met sy wil is nie.

Die gevolge van wat Jakobus hier sê en impliseer, is dat as ek wil hê dat my gebede ‘n kragtige uitwerking moet hê, moet ek my verhouding met God regstel.

image_pdfimage_print

You may also like...