Die grond van die gemeente

image_pdfimage_print

 

For, if we have not charity, we are not Christians: charity is the great duty of Christians. – George Whitefield

 

Die grond van die gemeente

Om ‘n gesonde gemeente te vestig, begin by die gemeente se grond. As gemeentes probleme ondervind vra hulle gewoonlik vrae soos: Watter musiek speel ons? Hoe doen ons ons aankondigings? Gee ons koffie na die tyd? Hulle soek net vir ‘n klein aanpassing is die metodologie. Metodes kan ‘n verskil maak, maar dit sal nie ‘n radikale ommekeer tot gevolg hê nie. Wat hanteer moet word, is die gemeente se grond. Die grond is die gemeente se kultuur – dit wat die gemeente definieer. Elke gemeente het ‘n kultuur en dit het ‘n belangrike effek op die vrugte wat die gemeente vir die koninkryk van God dra.

 

  1. Die grond beïnvloed die oes

Jesus gebruik die grond beeld in die gelykenis van die saaier. Hy sê dat die sleutel tot groot oeste waarin die saad (die woord) geplant word, is die grond. Sonder goeie grond is die oes maar beperk. Die kultuur van die gemeente is vergelykbaar met die grond. Die kultuur van ‘n organisasie is die omgewing wat die doeltreffendheid van God se woord bepaal. ‘n Gemeente se kultuur beïnvloed sy impak.

 

  1. Gesindhede is aansteeklik

In baie gemeentes is daar ‘n negatiewe gesindheid teenoor nuwe intrekkers. Daar is mense wat hulle nie in “ons” kerk wil hê nie. God kan nie so ‘n gesindheid seën nie. Dit word ook deur mense in en buite die gemeente gesien. Die groot probleem hier is die kultuur van die gemeente.

 

  1. ‘n Gesonde kultuur moet gekweek word

Kan die bestaande kultuur van ‘n gemeente verander word? Beslis. Ons kan gesonde waardes in die gemeente kweek en versterk. Dit is die voedingstowwe vir ‘n gesonde omgewing waarbinne God se woord die harte en lewens van mense kan beïnvloed. Sonder gesonde waardes sal die grond altyd beperkte oeste tot gevolg hê.

 

Waardes is die kern van dit wat vir die gemeente belangrik is. Hulle is onderliggend aan die verskillende fasette van ‘n gemeente.

  • Hulle is beginsels wat rigting gee
  • Hulle beïnvloed gedrag, optrede en sending
  • Hulle definieer hoe dinge gedoen gaan word
  • Hulle dien as basis om te bepaal wat belangrik is.
  • Met passie glo ons hulle; en met emosie besit ons hulle

 

  1. Daar is meer as een tipe gesonde kultuur

Daar is nie net een korrekte kultuur wat in elke gemeente oorvloedige vrugte dra nie. elke gemeente is ‘n unieke liggaam van gelowiges wat hulle eie waardes moet bepaal om ‘n kultuur daar te stel wat God verheerlik en wat hulle in staat stel om hulle gemeenskap te bereik. Die belangrikste ding is dat die gemeente duidelik, doelgerig en toegewyd moet wees aan hulle waardes.

 

  1. Dit is moeilik, maar kultuur kan verander word

Om die kultuur deur gesonde waardes te verander, is nie ‘n vinnige oplossing nie. Dit kan jare neem voor die waardes diep ingewortel in die harte van die gelowiges is. Dit moet voortdurend geleer en gemodelleer word. Uiteindelik word die lidmate meer ontvanklik.

 

Die uitdaging om ‘n gesonde kultuur te kweek is ‘n nimmer eindigende proses, maar die reis is die moeite werd.

 

 

image_pdfimage_print