Die Groot Geloofswoordeboek: Genade en Genadetyd

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Genade en Genadetyd

 

Genade

Algemene genade • Besondere genade

“Genade” is een van die kernwoorde van die *evangelie. Daar is men­se wat meen dit gaan eintlik in die Bybel oor wat die Here nie wil hê ons moet doen nie. En daar is natuurlik ’n tikkie waar­heid daarin. Maar die moeilikheid is dat ons dit toe wel gedoen het. Wat nou?

Gelukkig staan daar ook in die Bybel – en dis die eintlike bood­skap – wat God toe gedoen het om ons te behou. En dis genade.

Ons moet net onthou: “niks vir niks.” As jy iewers iets verniet kry, moet jy weet dit het iemand anders iets gekos. As dit baie is wat jy verniet kry, het dit die ander persoon baie gekos. En as jy die ewige lewe verniet kry, het dit God sy Seun gekos. (*Versoening)

Maar nou is genade verniet. Nou kan ons net vra … en kry.

Algemene genade

Daar is mense wat ’n onderskeid maak tussen algemene genade en besondere genade. Algemene genade is die gewone dinge wat alle mense van die Here kry: reën, kos, gesondheid. Paulus praat van sulke dinge in sy preek in Listra: “Hy wat vir julle reën gee en gereelde oeste … ” (Hand 14:17). Elders lees ons spesifiek dat die Here dit vir goeies en slegtes gee (Matt 5:45).

• Besondere genade

Dit is die genade waardeur ons son­de vergewe word en ons kinders van God word. Dit is die ge­nade waarvoor Christus aan die kruis voorsiening gemaak het. (*Versoening)

Genadetyd

“Genadetyd” is ’n woord wat nie baie algemeen onder Christene voorkom nie, maar daar is Evangeliese Christene wat dit graag ge­bruik. (*Evangelicals) Die uitdrukking is gewoonlik dat “die genadetyd kan verbygaan”. Daarmee bedoel hulle dat daar ’n tyd in ’n ongeredde mens se lewe kan kom wanneer “die stem van die Heilige Gees stil raak”. Hulle verbind dit direk met die *sonde teen die Heili­ge Gees. Die sondaar moet nie aanhou om “die roepstem van die Gees” stil te maak nie. Daar kan ’n dag kom wanneer die Gees Hom aan jou onttrek, en dan kan jy nie meer gered word nie. ’n Mens kan ook deur ’n bepaalde sonde, die sonde teen die Heilige Gees, die stem van die Gees stilmaak. In hul prediking word hierdie saak gewoonlik as ’n ernstige waarskuwing gebruik om mense te beweeg om hulle te bekeer.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print