Die Groot Geloofswoordeboek: Leiding van die Gees

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Leiding van die Gees

Leiding van die Gees

Die Heilige Gees word baie sterk verbind met leiding. Dit is deel van Jesus se belofte dat die Gees ons in die hele waarheid sal lei (Joh 16:13). Alhoewel dit direk aan die dissipels beloof is, is daar geen rede om te meen dit het nie op ons ook betrekking nie. Die meeste Christene glo wel dat daar nie meer nuwe openbarings deur die Gees kom nie omdat Jesus die volheid van God is en omdat Hy die apostels afgerig en voorberei het om hierdie vol­heid aan die gelowiges deur te gee. Ons aanvaar dus dat ons in die *Bybel alles het wat ons nodig het om gered te word en God met ons hele lewe te dien. Daarom sal ons alle nuwe insigte wat gelowiges kry, aan die Woord probeer toets. Ons bely dan ook dat God ons lei deur sy Woord en sy Gees.

Maar gelowiges het nog altyd groot behoefte aan die leiding van die Gees. Enkelinge en groepe staan altyd voor nuwe uit­da­gings. Hulle moet telkens nuwe besluite neem oor hoe hulle God gaan dien in ‘n veranderende wêreld. Dit is ook nie net in “geestelike” sake wat ons leiding nodig het nie. En dis veral nie net die “geestelike” mense soos die pre­dikant/pastoor/priester wat daaraan behoefte het nie. Alle gelowiges het behoefte aan die leiding van die Woord en Gees.

Mense glo dat hulle die leiding van die Gees op verskillende maniere ontvang.

•             Sommige mense kry net eenvoudig ‘n sterk oortuiging.

•             Ander getuig dat die Gees direk met hulle praat.

•             Mense kry dikwels direkte leiding uit die Bybel.

•             Sommige maak net die Bybel oop en aanvaar die teks waarop hulle oë val as leiding van die Gees.

•             Ander maak baie van die gemeenskap van die kinders van God. Hulle sal hulle probleem met hul selgemeente deel of met ander kinders van die Here.

•             Nog ander neem ‘n besluit en kyk dan of hulle vrede daaroor het.

En daar sal wel ook nog ander maniere wees.

‘n Mens sou kritiek op hierdie metodes kon lewer. Die Bybel-oopslaan-metode lyk baie willekeurig. Dikwels moet mense die teks waarop hulle oog val, baie aanpas of rek om regtig dui­delikheid te kry. Soms is sterk vergeesteliking ook nodig. En ‘n mens sou ook kon vra na die oortuiging dat mense die stem van die Gees direk hoor.

Maar hierdie ervarings is nie eintlik op die vlak van rasionele denke en vrae nie. Dis baie sterk op ‘n ervaringsvlak. En dit lei min twyfel dat daar mense is met merkwaardige getuienisse van leiding wat hulle op hierdie maniere gekry het.

Dit word moeiliker as mense ander mense aan hierdie leiding wil bind. Veral wanneer Christene verskil oor ‘n saak en die een kant verklaar dat die Gees hulle gelei het, laat dit die ander kant in skaakmat. Hulle kan tog nie sê dat hulle nie die leiding van die Gees wil volg nie. Die gesprek beland dan gewoonlik in ‘n dood­loopstraat.

Dit is meer respekvol teenoor ander Christene om liewer te praat in terme van: “Ek is oortuig dat … ” Dit laat ruimte vir die ander om sinvol te reageer met hulle oortuiging.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...