Die Groot Geloofswoordeboek: Vaevuur

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Vaevuur

Vaevuur

Die *Katolieke Kerk leer dat daar ‘n vaevuur (purgatory) is waar die siel die finale reiniging kry voordat dit voor God kan staan en Hom van aangesig tot aangesig sien. Hulle is oortuig dat geen mens volmaak en sonder enige sonde sterf nie, en dat elkeen dus nog ‘n finale reiniging nodig het.

Protestante het dit oor die algemeen verwerp as onskriftuur­lik. Origenes het hom indertyd beroep op 1 Korintiërs 3:15 om die vaevuur te regverdig: “As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is.” Maar hier is in figuurlike sin sprake van iemand wat alles verloor (dit word deur die vuur verbrand) en dan tog op die nippertjie gered word.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print