Die groot idee

image_pdfimage_print

Too greedy is he for whom God does not suffice. –  Augustine

Die groot idee

Van die sterkste invloede in ons lewe is  onsigbaar; soms klein; hipoteties. Idees. Hulle vul ons gedagtes; hulle motiveer ons optrede; hulle bepaal hoe ons die werklikheid sien.

 

Idees is ook die kern van geestelike invloed. Hulle is kragtige werklikhede wat onsigbaar van die een persoon na die ander beweeg. Hulle verander en ontwikkel. Leiers moet altyd vra: “Wat is die beste idees wat ek na ander kan oordra? Is daar een groot idee wat God my mee beïnvloed het wat ek kan oordra aan ander?”

As ons aan groot leiers uit die verlede dink, onthou ons wat hulle bereik het, maar waarskynlik ook een of meer groot idees – idees wat die gedagtes geprikkel het; idees wat hulle gedryf het om iets groots te bereik; ‘n idee wat ander beïnvloed het; ‘n idee wat geïnfiltreer het.

Vir Martin Luther King Jr. was dit dat alle mense gerespekteer moet word, want hulle het dieselfde Godgegewe waardigheid. Vir Abraham Lincoln  was dit dat die eenheid van die state nie verbreek kan word nie. Vir Winston Churchill was dit dat tirannie nooit geduld kan word nie.

Augustinus  was teen die idee wat destyds algemeen in baie kerke voorgekom het, dat goeie dade/werke  jou verlossing kan bewerkstellig. Hy staan dan ook as die “dokter van genade” bekend. Billy Graham preek vir miljoene mense en dra dieselfde idee oor: God se vergewende liefde in Christus is vir alle mense beskikbaar. Robert Pierce, die stigter van World Vision, se groot idee was dat die Christelike geloof praktiese moet reageer op die fisiese swaarkry van mense dwarsdeur die wêreld.

Het God ‘n sentrale oortuiging – ‘n idee wat mense se gedagtes prikkel – in jou geplant wat jou in staat stel om die lewens van ander mense te beïnvloed?  Indien ja, wat doen jy daaromtrent?                                                                        

image_pdfimage_print