Die Koninkryk van God

image_pdfimage_print

A good story leaves things where it did not find them –  C. S Lewis

 

Die Koninkryk van God

Scot McKnight (Kingdom Conspiracy) skryf dat toe Jesus gesê het dat die koninkryk van die hemel het naby gekom (Matteus 4:17), sou sy tydgenote ‘n spesifieke soort koninkryk in gedagte gehad het. Watter soort koninkryk was dit? Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons kyk na hoe die Ou Testament die woord gebruik.

 

In die Ou Testament word die woord koninkryk ongeveer 200 keer gebruik en in alle gevalle verwys dit na ‘n nasie/volk of ‘n geo-politiese werklikheid – dit verwys na mense wat deur ‘n koning regeer word. Hulle grootste hoop was dan ook dat hierdie mense deur God regeer sou word. As die Jode dus gehoor het dat Jesus verwys na koninkryk sou dit vir hulle beteken het mense regeer deur ‘n koning.

 

Reeds in Genesis 10:10 lees ons van ‘n koninkryk: Nimrod se koninkryk het begin by Babel, Erek, Akkad en Kalne, almal in Sinar. Toe die Israeliete by Sinai aankom, sê God vir hulle: As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, ‘n koninkryk wat my as priesters dien, en ‘n gewyde nasie wees (Eksodus 19:5 – 6).

 

So kan ons al die verwysings nagaan en elke keer verwys dit na mense wat deur ‘n koning regeer word. Ons kan dus nie Jesus se tydgenote kwalik neem as hulle gedink het dat Jesus verwys na ‘n koning wat mense regeer nie. In hierdie geval het hulle geglo dat God die koning was, maar Hy sou steeds regeer oor ‘n gebied. Daarom dat Jesus so baie tyd spandeer om die begrip koninkryk aan sy luisteraars te verduidelik.

 

image_pdfimage_print