Die koninkryk van God is hier

image_pdfimage_print

Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself – nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed effort to convert retreat into advance.”  — Franklin D. Roosevelt, Eerste Inhuldigingstoespaak  4 Maart 1933 

Die koninkryk van God is hier

Die Bybel sê dat Christene burgers van die koninkryk van God is. Maar wat is hierdie koninkryk? Om dit baie eenvoudig te stel: Die koninkryk van God is waar die Koning wat God aangestel het – Jesus Christus – tans heers in en deur die lewens van sy kinders en waar sy wil op aarde net soos in die hemel geskied (Matteus 6:10).

 

 

Die teenwoordigheid en doel van God se koninkryk is onderliggend aan die hele onderrig van die Bybel – dit is God se plan vir die wêreld. Ons kry ‘n uitgebreide bespreking van God se koninkryk in Jesus se bergrede (Matteus 5 – 7). Hier beskryf Hy vir ons hoe lewe in sy koninkryk in ‘n gevalle wêreld lyk.

 

God se koninkryk neem ‘n aanvang met Jesus se koms na die wêreld. Natuurlik was Jesus nog altyd Koning van die wêreld. God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is … Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand (Kolossense 1:16 – 17). God se heerskappy word egter op nuwe en dramatiese wyses gedemonstreer  toe Jesus dit van die hemel na die aarde gebring het.

 

Vantevore: Hy het uit sy heilige woning na onder gekyk en uit die hemel gesien wat op die aarde gebeur (Psalm 102:20). Nou kom Jesus en kondig aan: Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom (Markus 1:15). God se koninkryk is nou hier by ons. God begin nou die proses om die vloek van die sonde om te keer en alle dinge te verlos. Jesus se bediening – die woorde wat Hy gepraat het en die wondertekens wat Hy gedoen het – wys vir ons dat daar nou ‘n nuwe orde is – God se orde. Met Jesus se koms begin die herstel van dinge soos God bedoel het dit moet wees. Ons het hier nie die opheffing van die bestaande orde nie, maar die herstel daarvan – ‘n nuwe skepping.

 

Ons leef nou in die stadium van die voortsetting van God se koninkryk. Dit is ‘n stadium gekenmerk deur spanning tussen die huidige en die toekoms. Die koninkryk is reeds hier, maar nog nie in sy volledige, volkome vorm nie. Ons is nog nie wat ons eendag sal wees nie, maar ons is nie meer wat ons was nie.

 

Die laaste stadium – die volledige en volmaakte koninkryk van God – kom met Christus se wederkoms. Dan is die herskepping van alle dinge voltooi. Hiervan lees ons in 1 Korintiërs 15:51 – 58. Nou is daar volkome harmonie tussen God en sy kinders.

 

Kersfees is die viering van Jesus Christus se geboortedag, maar ook die begin van God se koninkryk. Soos Jesus ons geleer het, moet ons elke dag bid: Laat u koninkryk kom (Matteus 6:10).

 

 

 

image_pdfimage_print