Die Kuns van Oorreding

image_pdfimage_print

 

“If I had never joined a church till I had found one that was perfect, I should never have joined one at all; and the moment I did join it, if I had found one, I should have spoiled it, for it would not have been a perfect church after I had become a member of it. Still, imperfect as it is, it is the dearest place on earth to us.” – C. H. Spurgeon

 

Die Kuns van Oorreding

Paul Copan en Kenneth D. Lidwak ( The Gospel in the Marketplace of Ideas) gebruik Paulus se besoek aan Atene (Handelinge 17) om gelowiges te help om in so ‘n multikulturele wêreld die evangelie te verkondig. Hulle vergelyk Atene in Paulus se tyd met ons eie wêreld en vind heelwat ooreenkomste.  Ons gaan ‘n paar blogs hieraan spandeer.

 

Ons moet aanvaar dat die Bybels-ongeletterde ongelowige nie dieselfde Christelike agtergrond as gelowiges het nie. Tog gebruik ons dikwels die een-grootte-pas-almal boodskap vir alle mense. Ons neem glad nie die omstandighede van ons hoorders in ag nie. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie (Jakobus 1:19). Wees konteks-sensitief; gebruik die regte woorde om ander te ooruig.

 

Paulus was baie bewus van die konteks. So het hy beter verstaan oor hoe om die probleem te oorbrug. Kyk net na die vloei van sy argument; kyk net na die interaksie van sy perspektief en die wêreldsiening van die Grieke.

 

Vooraf moet ons eers kyk na die Grieks-Romeinse retoriek. [Retoriek = welsprekendheid, redenaarskuns. Grieks – retor = redenaar.] Mense het destyds dikwels na redenaars gaan luister – daar was nie baie ander vermaak nie. Hierdie redenaars het van plek tot plek gereis en hou dan toesprake. Daar was sekere reëls wat hierdie redenaars moes volg. Hier is ‘n paar van hulle:

  • Begin met ‘n kompliment veral as die gehoor vyandig is of nie jou siening deel nie. Jy moet die gehoor simpatiek maak sodat hulle na jou siening sal luister.
  • Hierna word die onderwerp ingelei. Die siening wat jy graag wil hê die gehoor moet aanvaar of die optrede wat jy van hulle verlang, word gestel.
  • Nou volg die ondersteunende argument(e). Nou versterk die spreker sy saak deur bewyse te gee waarom sy argumente geldig is. Baie belangrik as jy gesagsfigure kan aanhaal om jou argumente verder te ondersteun. Tradisie was belangrik en waardevol. As jy Aristoteles kon aanhaal, was jou kop deur.

 

Deur hierdie eenvoudige maar belangrike reëls te volg, kon Paulus ‘n beter ontvangs van sy boodskap verwag. Baie belangrik: Paulus water nie sy boodskap af om by die reëls in te pas nie. Maar deur die reëls te volg, bewys hy dat hy meer as net ‘n praatjiesmaker is.

 

Volgende keer kyk ons na Paulus se oorredende benadering.

 

 

image_pdfimage_print