Die Messias het gekom

image_pdfimage_print

The living Christ still has two hands, one to point the way, and the other held out to help us along = Thomas Walter Manson

Die Messias het gekom

Johannes die Doper het gesê dat die Messias, vir wie hy die pad voorberei, met die Gees sal doop. Kom ons kyk na Lukas se hantering van hierdie saak.

Jesus Christus is gekruisig, Hy het opgestaan en verskyn aan sy dissipels. Hy wys hulle  hoe om die Skrif te verstaan. Daar staan geskrywe dat die Christus moet ly, dat Hy op die derde dag uit die dood sal opstaan en in sy Naam moet bekering en vergewing van sonde verkondig word van  Jerusalem af en verder. Dan gee Hy aan hulle ‘n belofte en opdrag: En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is (Lukas 24:49). Jesus Christus gaan voorsien wat Johannes die Doper lank gelede geprofeteer het – die Gees van God. Deur die Gees gaan God sy gemeenskap bemagtig om sy pad te loop.

 

Later skryf Lukas: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word (Handelinge 1:4 – 5) – herinner aan wat Johannes die Doper gesê het.  Die teken van die nuwe tye van God se teenwoordigheid by die mense kry alles in die belofte van die Heilige Gees gestalte.

In Handelinge 2 lees ons eerstens van die uitstorting van die Heilige Gees en daarna Petrus se toespraak. Hierdie toespraak is belangrik, want dit sê vir ons wat hierdie vroeë apostels verkondig het: God se belofte van die Heilige Gees. Op hierdie pinksterfees is die groot besprekingspunt die uitstorting van die Heilige Gees en die aanbreek van ‘n nuwe tyd vir God se kinders op aarde. Die hoogtepunt is vers 36: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak.

Die eerste preek van die vroeë kerk praat van Jesus Christus wat die Heilige Gees gee om die verhouding tussen God en mense te herstel. Nou 2 000 jaar later is ons nie meer verbaas oor hierdie wonder nie. Ons is nie meer verwonderd  oor die Skeppergod wat na opstandige mense afbuig nie. Is dit nie weer tyd om verbaas te staan oor hierdie wonder nie?

image_pdfimage_print

You may also like...