Die Missie van die Kerk (1)

image_pdfimage_print

 

The essence of Christian theology is grace, and the essence of Christian ethics is gratitude – G. C. Berkouwer

 

Die Missie van die Kerk (1)

Missie = belangrike opdrag; totaal van die doelstellings, oogmerke van ‘n instelling. Latyn: mittere = stuur – HAT).

Kevin Deyoung en Greg Gilbert het ‘n interessante boek (The Mission of the Church geskryf). Ek gaan ‘n paar blogs hieraan bestee.

 

If everything is mission, nothing is mission – Stephen Neill

Lidmate van die kerk vra soms vir hulleself: Wat probeer ons nou eintlik bereik? Die vraag is ingewikkeld en verdelend. Die woord missie is nie soos verbond en vryspraak of evangelie ‘n Bybelse woord nie. Die Latynse woord mittere stem ooreen met die Griekse woord apostellein van waar ons die woord apostel kry.

 

Wat is die missie van die kerk? Die antwoord hang tot ‘n groot mate af van wat ons bedoel met die woord missie. As missie bloot ‘n sinoniem vir die leef van ‘n getroue Christelike lewe is, kan die vraag op baie maniere beantwoord word. ‘n Meer presiese definisie is egter nodig. Maar waar begin ons? David Bosch (Transforming Mission) kom tot die gevolgtrekking: Ultimately mission is undefinable.

 

Tradisioneel beteken missie dat daar ‘n sender, diegene aan wie die sender gestuur is en ‘n opdrag is. Vir meeste mense beteken missie twee dinge: om gestuur te word en om ‘n taak te ontvang. Gemeentes spandeer baie tyd en geld om missiestellings op te stel. Andreas Kostenberger sê dat missie die spesifieke taak of doel wat ‘n persoon of groep probeer doen, is. John Stott sê dat missie alles is wat die kerk gestuur is om in die wêreld te doen.

Een van die groot gevare is dat die definisie so uitgebrei word dat dit elke goeie ding wat ‘n Christen kan doen, insluit. Kortliks word die missie van die kerk in Jesus se Groot Opdrag aan sy dissipels opgesom. Die kerk word in die wêreld uitgestuur om van Jesus Christus te getuig deur die evangelie te verkondig en dissipels van al die nasies te maak. Dit is die kerk se taak; dit is ons unieke roeping.

 

In die volgende blog gaan ons kyk na die vraag: Jesus stuur ons uit in die wêreld om wat te doen?

 

image_pdfimage_print