Die oue weerklink in die nuwe: Abraham (2) – Jan van der Watt

image_pdfimage_print

Kom ons kyk hoe hierdie lyne uit die Ou Testament in die Nuwe Testament oorgaan.

  1. a) Abraham word as vader van die ware volk van God gesien en Christene was deel van hierdie volk. Volgens die Nuwe Testament was daar nie twyfel nie. In die eerste vers van die Nuwe Testament lees ons reeds van Abraham (Matt 1:1-2: Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham: Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob…’) – die geslagsregister van Jesus begin by hom, omdat die unieke volk van God by hom begin. ‘Hy is immers die vader van ons almal, soos daar geskrywe staan: “Ek het jou die vader van baie nasies gemaak.”’. (Rom 4:16-17). Abraham se geskiedenis en Jesus se geskiedenis is dus vervleg.

Maar was al die mense wat bloot in Jesus geglo het, ook kinders van Abraham en daarom deel van God se volk? Hulle het tog nie direk van hom afgestam nie.

In Johannes 8 praat Jesus juis oor hierdie vraag: wie is regtig die kinders van Abraham, ja, die volk van God? Jesus sê in 8:37 dat die Jode wel die fisiese afstammelinge van Abraham is. Maar daar is ‘n groot probleem. Hulle tree nie meer soos Abraham op nie. Hulle doen nie wat hy gedoen het nie en daarmee wys hulle dat hy eintlik nie meer hulle vader is nie (sien ook Rom 9:6-9 vir ‘n ander argument hoekom nie almal wat Joods gebore is as Jode gereken moet word nie) Waarom redeneer Jesus so? In daardie tyd het mense gesê dat deur jou optrede dit duidelik word wie jy is, met ander woorde, deur jou optrede verraai jy jou identitiet. Daarom is daar van kinders in daardie tyd verwag om soos hulle pa’s op te tree. Doen iemand dit nie, beteken dit dat daardie persoon sy eie identiteit verraai en dus nie meer as deel van die gesin gereken word nie. Luister wat Jesus sê: ‘Hulle sê vir hom (8:39-41):“Ons vader is Abraham.” Daarop sê Jesus vir hulle: “As julle kinders van Abraham was, sou julle doen wat Abraham gedoen het. Maar nou wil julle My doodmaak, vir My wat die waarheid wat Ek by God gehoor het, aan julle verkondig. Dít is nie wat Abraham gedoen het nie. Julle doen wat julle vader gedoen het”’ (en daarmee verwys Jesus na die duiwel – sien vers 44). Daarmee het Jesus eintlik die nageslag van Abraham geherdefinieer of herbeskryf – dit is die mense wat in die Seun van God glo wat die werklike nageslag van Abraham is, want hulle tree op soos Abraham, God se vriend, opgetree het. Abraham was gehoorsaam aan God en so is Jesus. Daarom sê Jesus ook in 8:56: ‘Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug dat hy die dag van my koms sou sien, en hy het dit gesien en was bly.”’ Die ware volk van God, die kinders van Abraham, word nie meer deur fisiese geboorte bepaal nie, maar deur gedrag wat bewys of iemand in die lyn van Abraham en Jesus staan. Daarom is Christen ook deel van die volk van God en so kinders van Abraham. Dit verduidelik Paulus goed.

Abraham was regtig spesiaal omdat hy so ‘n vaste vertroue en geloof in God gehad het. Hy was inderdaad die goeie voorbeeld en so die vader van geloof in God. Almal wat hierdie voorbeeld volg en glo, is kinders van hierdie vader van geloof. Ons lees veral daarvan in Romeine 4 en Galasiërs 3: ‘Daarom het die belofte deur die geloof, en dus uit genade, tot Abraham gekom sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net dié wat die wet ontvang het nie, maar ook dié wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van ons almal… 22Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. 23Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie net ter wille van hom opgeteken nie, 24maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word, óns wat in God glo wat vir Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het.’ (Rom 4:16, 22-24) en ‘So was dit ook met Abraham: “Hy het in God geglo, en God het hom vrygespreek.” 7Julle sien dus dat dié wat glo, kinders van Abraham is. So was dit ook met Abraham: “Hy het in God geglo, en God het hom vrygespreek.” 8Die Skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo.’ (Gal 3:6-8).

Volgende keer gaan ons verder met die bespreking van Abraham.

image_pdfimage_print

You may also like...