Die oue weerklink in die nuwe: Jesus is die Koning – Jan van der Watt

image_pdfimage_print
  1. D) Jesus is die Koning – hy is uit die stam en wortel van Dawid

‘n Mens kan byna nie verstaan wie Jesus is as jy nie weet dat Hy deur die vroeë Christene as die nuwe Koning van God se volk gesien is nie. Dit is eintlik wat Messias of Christus beteken – Gesalfde. ‘n Gesalfde is iemand wat deur God vir ‘n spesiale taak aangewys word; in die geval van Jesus, as die Messias Koning. Konings Dawid en Salomo figureer ook prominent in sy geslagsregister (Mat 1:6; Luk 3:31) en Paulus beklemtoon ook dat Jesus uit die geslag van Dawid kom (Rom 1:3). Hy is selfs aangespreek as Seun van Dawid (Mat 9:27; 15:22 ens.). Dit was vir die vroeë Christene baie belangrik. Maar waarom?

Om te verstaan waarom dit vir die Christene so belangrik was dat Jesus die afstammeling of Seun van Dawid was, moet ons eers kyk waarom die konings, en spesifiek Dawid, so belangrik was. Dit was die prentjie wat die Christene in hulle koppe gehad het en waarmee hulle Jesus vergelyk het. Toe God sy volk uit Egipte uitgelei het, was Hy hulle enigste Koning. Hy het die Farao verslaan en saam met die volk Israel deur die woestyn getrek en hulle versorg. Hy het hulle ook in die beloofde land laat intrek en aan hulle oorwinning oor die vyandige volke gegee. Hy het die volk ‘regeer’ deur leiers soos Moses en Josua. Maar die Jode was nie tevrede nie. Hulle wou ‘n koning gehad het soos die ander volke; een waaraan hulle kon vat en wat hulle kon sien. Ons lees in 1 Sam 8 lees ons hoe die volk vir Samuel vra om vir hulle ‘n koning te salf. Luister wat God vir Sameul sê toe Hy tot God daaroor gebid het: Samuel het tot die Here gebid, en die Here het vir hom gesê: “Gee toe aan die versoek van die volk in alles wat hulle van jou vra. Hulle het jóú nie verwerp nie; hulle het Mý verwerp as koning oor hulle (1 Sam 8:6-7).

So het die tyd van die konings aangebreek, met Saul as die eerste een. God was nog Koning, maar die aardse koning moes nou namens God regeer. Hoewel Saul goed begin het, het sy koningskap op mislukking uitgeloop omdat Hy aan God ongehoorsaam geraak het. Dit was egter Dawid wat die koning na God se hart was, al het dinge in sy latere lewe ook maar skeef geloop, veral van die tyd van Batseba af. Hy het Jerusalem verower en die hoofstad van sy vinnig groeiende ryk gemaak. Die Jode kyk met groot genoegdoening terug na Dawid se koningskap. Dit was vir hulle omtrent die hoogtepunt in hulle geskiedenis, want hulle was vry, het hulle eie land gehad en het oor die vyande geheers. So as vry mense met hulle koning in hulle eie land wil hulle leef… en dit bly vir hulle ‘n ideaal tot vandag toe.

Maar dit het nie altyd so goed gegaan nie. Salomo het ‘n mooi tempel gebou, maar sy nageslag het aan die baklei geraak en die koninkryk van Dawid het in twee geskeur – daar was die noordelike ryk en die suidelike ryk. Hoewel die suidelike ryk langer uitgehou het as die noordelike ryk, het die Perse en Babilonieërs hulle in oorloë verslaan en as ballinge na Persië en Babel toe geneem. Hulle koninkryk was weg en Jerusalem was platgeslaan. Weer was hulle as slawe in ‘n vreemde land en weer sou God hulle red. Ook hierdie geskiedenis het groot indruk op die vroeë Christene gemaak en het as voorbeeld gedien vir die reddingsverhaal van Jesus. Daaroor later meer.

Met die bietjie agtergrond kan ons baie van die dinge wat oor Jesus gesê word beter verstaan.

  1. i) Die koninkryk kom…

Die hooftema van Jesus se prediking in die eerste drie evangelies (die sinoptiese evangelies genoem) gaan oor die koninkryk wat kom: Van toe af het Jesus begin preek en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel/God het naby gekom”. (Mat 4:17). Jesus bring dus die koninkryk van God naby, met ander woorde, Jesus bring God as koning wat oor sy volk regeer weer naby. Nou is die vraag: was God dan nie voor dit koning nie? Waarom kom sy koninkryk nou eers?

Natuurlik is God die regeerder van die heelal, van die skepping af. As Openbaring wil verduidelik wie God is, dan word ons hemel toe geneem en sien God daar op die troon sit as koning van die heelal (Open 4).

image_pdfimage_print

You may also like...