Die regterhand

image_pdfimage_print

Die regterhand – Francois Malan

Tjaart vra:

Ek is op soek na inligting oor die volgende tema: – Hoekom die regterhand en nie die linkerhand nie? Daar word 59 keer in die Bybel verwys na die regterhand. Alle belangrike sake word deur middel van die regterhand gedoen. Hoekom is die regterhand dan so belangrik?

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Die regterhand is die hand waarmee jy gee en ontvang en groet, die hand waarmee die meeste mense werk (terwyl die linkerhand vashou) en veg (met die swaard, terwyl jy die skild met jou linkerhand vashou) en word daarom as die belangrikste hand beskou is. Die woord regterhand is afgelei van die regte hand, wat vir meeste mense hulle regte hand is teenoor die linkerhand wat hulle dom hand is (vgl. die Duitse woord vir regterhand: Rechte Hand).  Daarvandaan kom ook die simboliese betekenis van die regterhand, dat dit die beste hand of plek is, waarmee ‘n dubbele seën gegee word (vgl. Genesis 48:13-19), die ereplek aan die regterhand (Ps 110:1).

Die regterhand van God is simbool van sy goddelike krag, waarmee Hy die land aan sy volk gee, en hulle uit Egipte verlos (Eks 15:6,12), die hemelkoepel uitgesprei (Jes 48:13 NAV vertaal regterhand met ‘mag’). Die regterhand het ook die betekenis dat dit ook ‘n hegte verbintenis aandui (Gal.2:9).

In die Bybel is die gebruik van die regterhand in twee opsigte beslissend belangrik:

1 In die oordeel skei Jesus die mense: die skape aan sy regterhand vir sy verlossing en ewige geluk, en die bokke aan sy linkerkant vir sy ewige straf (Matteus 25:31-46).

2 In die Nuwe Testament het die woord regterhand ‘n simbool geword vir die verhoging van Christus wat gaan sit aan die regterhand van God  om oor die hele skepping te regeer, te oordeel en te verlos (Hand 2:34 vgl. Mat 22:44; waar Ps 110:1 op Jesus se verhoging van toepassing gemaak is); as Leidsman en Verlosser om Israel tot bekering te bring en hulle sondes te vergewe (Hand 5:31 as vervulling van die troonsbestygingspsalms).

In die Nuwe Testament het die Griekse woord vir regterhand deksia ’n verbinding met die werkwoord om te ontvang dechomai vgl. Mat.10:40 ‘wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het’ waar dit oor gasvryheid handel. In Mat 18:5 ‘En wie so ‘n kindjie in My Naam ontvang, ontvang My’ word verwys na die versorging van hulle wat in nood is en hulp nodig het. Ook die aanneem van die Evangelie word met die woord aangedui in Hand 8:14; 11:1; 17:11 (NAV geluister); Mark. 10:15; ens.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print