Die Rooms-Katolieke Kerk en Zion Christian Church

image_pdfimage_print

Die Rooms-Katolieke Kerk en Zion Christian Church – Francois Malan

Louis vra;

 

Sal mense wat aan die Katolieke Kerk en Zion Christian Church(ZCC) behoort, hemel toe gaan?

 

Antwoord

 

Prof. Francois Malan antwoord

 

Dieselfde vraag kan gevra word oor mense wat aan enige kerk behoort. Die maatstaf, oor wie hemel toe gaan, is of jy glo in die Here Jesus Christus as God wat mens geword het om vir ons sondes aan die kruis te sterwe, en dat ons Hom aanvaar as die Here wat die seggenskap het oor ons lewe.

            Joh 1:12: aan almal wat Hom aanvaar het, hulle wat in sy Naam glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.

Joh 3:16: so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Joh 3:36: wie in die Seun glo, het die ewige lewe, maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie; inteendeel, die toorn van God bly op hom.

Rom 10:9,11-13: as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word….Die Skrif sê tog: ‘Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaamd staan nie.’ Dit maak inderdaad geen verskil of jy ‘n Jood of ‘n Griek (alle nie-Jode) is nie. Ons het almal dieselfde Here, en Hy deel sy rykdom uit aan almal wat Hom aanroep. Want ‘elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal verlos word’ (Joël 2:32).    

 

Die Roomse Katolieke Kerk bely ook die twaalf artikels van die apostoliese geloofsbelydenis in God die Vader as die Skepper van alles; en in Jesus Christus, sy enigste Seun en ons Here wat mens geword het, gesterf het, opgestaan het, na die hemel opgevaar het, sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer kom as die Regter oor lewendes en dooies; en in die Heilige Gees met die geloof in die vergifnis van sonde deur die kerk en sy sakramente wat ons aan Christus verbind wat vir ons sonde gesterf het en opgewek is vir ons regverdiging, sodat ons ook sal lewe in die nuutheid van die lewe.

            Hoewel die Protestantse kerke met hulle verskil oor die rol van die kerk en die heiliges en die sakramente, glo ons saam in die Here Jesus Christus, die Seun van God wat mens geword het vir die verlossing van ons sonde om van ons kinders van God te maak wat aan Hom toegewy lewe.

            Daarby het pous Johannes 23 reeds in 1959 die kerk baie meer oop gemaak vir gesprek met ander kerke en bestudering van die Bybel, en is die huidige pous Franciscus ‘n baie nederige man wat die kerk begin leer om in nederigheid te dien.

 

Daar is twee Zion Christian Churches, die een wat nog die naam van die stigter, Engenas (Ignasius) dra (kenteken ‘n voëltjie), en die groter een wat tans deur biskop Barnabas Lekganyane gelei word (kenteken ‘n ster).

            Die biskop speel ‘n groot rol in die kerk wat hulle veral toelê op genesing en die seën van die kerk vir jou daaglikse lewe. Maar hulle lees uit die Bybel by hulle byeenkomste, en die liedere wat hulle sing en dans is egte Gereformeerde liedere wat deur die Gereformeerde kerke in Lesotho gesing word.

 

Die oordeel oor wie in die hemel toegelaat sal word of nie, oor elkeen se geloof in Jesus en hoe die geloof uitgelewe is, sal deur Jesus bepaal word met sy wederkoms as Regter. Vergelyk sy gelykenisse in Matteus 25 oor die tien meisies (25:1-13); van die muntstukke (25:14-30) en veral oor die laaste oordeel met die skeiding van die skape en die bokke (25:31-46).

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...