Die Tien Gebooie: Inleiding (1)

image_pdfimage_print

The way to do a thing is to do it, and the way to read the Bible is actually to read it – J. C. Ryle

 

Die Tien Gebooie: Inleiding (1)

Ons het vanjaar reeds na die Apostoliese Geloofsbelydenis en die Ons Vader-gebed gekyk. Ons gaan nou na die Tien Gebooie kyk. Ek gaan onder andere gebruik maak van Michael S. Horton se  The Law of Perfect Freedom.

 Ons begin deur enkele algemene opmerkings oor die Tien Gebooie te maak:

 

  • Die Tien Gebooie se status is dié van ‘n Goddelike gebod – dit was nie Moses se blink idee nie, maar God se vereistes. God het dit self geskryf: Dit is die plat klippe waarop God met sy vinger geskryf het (Eksodus 31:18). God sê hiermee vir die wêreld watter soort gedrag Hom tevrede sal stel.
  • Ons het basies die Tien Gebooie verloor. As kinders moes ons die gebooie memoriseer. Dit is nie meer so nie. Ons is vandag teen memorisering as ‘n opvoedkundige dissipline; ons is teen die Ou Testament; ons is teen godsdiens in skole; ens. Min mense kan die gebooie herhaal en nog minder verstaan wat hulle beteken.
  • Die Tien Gebooie is die fondament waarop ons morele optrede gebou is. Dit is ‘n kode vir die optrede van God se verloste kinders.

 

Wat ons nodig het, is om weer na die basiese boustene van ons geloof te kyk. Miskien is dit tyd om ons regte minder en ons verantwoordelikhede meer te beklemtoon – soos beide Luther en Calvyn bepleit het. Die Tien Gebooie vra van ons om weer ons verpligtings teenoor God, ons naaste en ons samelewing te ontdek.

 

Basies gaan dit oor God se wil: Wat is dit? Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet (Deuteronomium 29:29). Hier word tussen twee kategorieë onderskei: dit wat nie geopenbaar is nie en dit wat geopenbaar is. Die Tien Gebooie is ‘n goeie voorbeeld van iets wat geopenbaar is. Ons het genoeg in God se geopenbaarde wil om rigting te gee aan ons lewens as Christene. Vir diegene wat God se wil vir hulle lewens soek, sê die profeet Miga: Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God (6:8).

 

Maar hierdie soeke na God se wil word deur ‘n paar faktore belemmer. Volgende keer gaan ons daarna kyk.

image_pdfimage_print