Algemene foute wat ons maak (10)

image_pdfimage_print

Wanneer die Bybel praat, praat God – B. B. Warfield

 Algemene foute wat ons maak (10)

Ek gaan onder andere van Dave Craft se Mistakes Leaders Make (2012) gebruik maak.

It’s not what you know, but what you do, in dependence on the Holy Spirit, with what you know that makes the difference.

Een van die grootste probleme in baie gemeentes is die oorbeklemtoning van getalle. Die fokus is op bywoning en nie transformasie nie. Net nadat Jesus sy dissipels se voete gewas het, sê Hy vir hulle: Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen (Johannes 13:17).

Seën, vreugde en geestelike transformasie gebeur nie in ‘n Christen se lewe as gevolg van wat hy weet nie, maar deur wat ons doen met dit wat ons weet – bemagtig deur Christus, gelei deur Hom en alles gedoen om Hom te eer. Gemeentes moet die evangelie kragtig verkondig, maar ook die lidmate uitdaag om dit wat hulle weet, te aanvaar, te gehoorsaam, daarop te reageer. Ons kan nie net aanhou inligting bymekaar maak nie – die gevolg is vol koppe en leë harte. Ons moet luister, glo en reageer op die waarheid wat ons hoor. Dit gebeur nie outomaties nie. Deel van Jesus se Groot Opdrag is: leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het (Matteus 28:20)

Ons het vandag te veel praat en te min denke en reaksie. Dit is nie hoeveel jy weet nie, maar hoe God jou transformeer en neem wat jy weet om jou in ‘n persoon na die beeld van Christus te verander. Dit gebeur as jy net die Heilige Gees saamwerk. Geestelike volwassenheid hang nie af van hoeveel  jy weet, hoeveel seëls jy in die Sondagskool gekry het nie; hoeveel teksverse jy gememoriseer het nie. Hier is die regte formule:

Inligting + Nadenke + berou + toepassing = transformasie

Toepassing is ek wat reageer in die krag van die Heilige Gees op wat God vir my duidelik maak.

 Ons kry elke week preke, maar geen geleentheid om dit te bespreek of te verteer nie – niks wat geestelike transformasie moontlik sou maak nie.

Volgende keer kyk ons na nog ‘n fout: ons laat toe dat beheer vertroue verplaas.

image_pdfimage_print

You may also like...