1 Petrus 1:20

image_pdfimage_print

1 Petrus 1:20 – Francois Malan

Willie vra:

My vraag handel oor 1 Petrus 1:20. As n mens die gedeelte vanaf vers 17 lees dan gaan dit hier oor ons lewe van dankbaarheid teenoor God omdat Hy losgekoop het deur Christus se bloed. Christus het dus vir ons verlossing verdien met Sy bloed aan die Kruis. Wat ek graag beter wil verstaan is hoekom God Hom reeds voor die skepping hiervoor bestem het. Het God dan reeds voor die skepping geweet die mens gaan in sonde verval of verwys die vers na iets anders?

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

1 Petrus 1:19-21 is eintlik ‘n belydenis deur die gelowige gemeente van God se grootheid en sy wysheid en sy liefde wat uitgeloop het op sy skepping van die wêreld en die mensdom om Hom te dien en te eer. Van 1:17 af word gelowiges opgeroep om te lewe in eerbied vir God. So sê Paulus ook in Efesiërs 1:4 dat God, voor die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies het om heilig en onberispelik voor Hom te wees. En so sê Petrus ook dat ons moet lewe in eerbied vir die God wat reeds voor die skepping van die wêreld alles vooruit geweet en bepaal het – die Griekse woord wat in 1 Petr. 1:20 gebruik word, proginooskoo,word gebruik vir ‘om vooruit te weet’ en ‘om vooraf te besluit.’ Vir God is sy wete en sy besluit dieselfde.

 

Petrus en Paulus sê duidelik, soos Johannes 1:1-3, dat Jesus God is, die ewige Seun van God, wat mens geword het om God se plan met sy skepping en met die mens uit te voer. Dit was egter nie ‘n plan wat uit nood gebore is toe die mens in sonde geval het nie. God se alwyse beplanning was reeds van ewigheid af gereed, ook vir die sondeval van die mens, die mens wat Hy geskep het om vir Hom te lewe. Maar toe die mens besluit om vir homself te lewe – om self soos God te wees (Genesis 3:5-6), het die mens sy rug op God gedraai en op homself vertrou. Daarom het Jesus gekom sodat ons deur Hom weer kan lewe soos God ons gemaak het om vir Hom te lewe (vgl. 1 Kor 8:6). Jesus is God se plan vir die hele skepping, ook vir die mens. Van ewigheid af is Hy die openbaarder van God, die Woord van God (Joh 1:1), sodat ons deur Hom in God kan glo en vir Hom kan lewe.

 

Jesus het die wese van God aan ons kom openbaar, nl. dat God liefde is. Die Vader en Seun en Heilige Gees is één deur hulle absolute liefde vir mekaar. God het die mens geskep om deel te word van die liefdesgemeenskap tussen die Vader en die Seun en die Gees (vgl. Johannes 17:20-23). Reeds van voor die val van die mens is die wêreld aan alle kante omring deur die ewige Seun van God en deur die liefde van God in en deur Hom. God het ons met ‘n ewige liefde lief. Hierin is daar ‘n grens aan die sondeval gestel. Daarom kan die Seun ons red uit die net van die sonde. Aan die kruis het Hy ons gewys hoe God se liefde lyk, deur sy selfverloënde offer van Homself om ons te verlos van ons sondeskuld en van die sondemag in ons; sodat ons soos Hy in nederigheid en selfverloëning kan lewe in eerbied en vertroue op God alleen.

 

Sy Gees, wat in ons kom woon, lei ons tot geloof in God as die Vader van Jesus, en tot geloof in Jesus as ons Verlosser, om ons deur geloof aan Jesus se Seunskap te verbind, sodat ons kinders van God word deur ons verbondenheid aan Jesus (vgl. Romeine 8:9-17).

 

Daarom kan ons met vertroue bely dat God ons voor die skepping van die wêreld reeds bestem het om, in gemeenskap met sy Seun, in liefdesoorgawe vir God en vir sy mensdom te lewe. Jesus se nuwe gebod vir sy volgelinge is om mekaar lief te hê soos Hy ons liefhet (Johannes 13:34) deur sy lewe vir ons af te lê (Johannes 15:9-17).

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...