Die Troonkamer van God

image_pdfimage_print

Die Troonkamer van God – Francois Malan

‘n Leser vra:

Het jul asb ‘n uiteensetting oor die Troonkamer van God en die wyse waarop die Koning se troonkamer betree behoort te word.

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

In 1 Konings 22:19 sê die profeet Miga: Ek het die Here op sy troon sien sit met die hele hemelse leërmag wat weerskante van Hom staan…en die Here het toe aan Miga geopenbaar hoe die valse profete leuens verkondig.

Ps 9:5 sê: Toe U op die troon gaan sit het as betroubare regter, het U aan my reg laat geskied (vgl. ook 9:8; Die Here is altyd op sy troon; op sy regterstoel is Hy steeds gereed vir regspraak.)

Ps 11:4: Die Here is in sy heilige tempel! Die Here is op sy troon in die hemel! Sy oë is oop; sy oë keur die menskinders.

Ps 45:7 U troon, verhewe wese, staan vir altyd vas; met u koninklike septer laat U geregtigheid geskied.

Ps 47:9 God is koning oor die nasies, God is op sy heilige troon.

Ps 89:15 U troon is gebou op geregtigheid en reg; liefde en trou staan in u diens (vgl. Ps 97:2).

Ps 103:19  Die Here het sy troon in die hemel gevestig; sy heerskappy sterk oor alles en almal.

Mat.5:34 noem die hemel die troon van God.

Mat. 19:28 Wanneer alles nuut gemaak word, as die Seun van die mens op sy heerlike troon sit, sal ook julle wat My gevolg het, op twaalf trone sit en oor die twaalf stamme van Israel regeer.

Mat.25:31 Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy as regter op sy koninklike troon gaan sit…om te oordeel tussen dié wat Hom as sy skape gevolg het en dié mense wat as bokke Hom nie gevolg het in sy liefde en barmhartigheid teenoor ander nie.

Stefanus haal Jes.66:1-2 aan in Hand.7:49 Die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete, sê die Here .

Hebr.4:16 sê: omdat Jesus ons barmhartige Hoëpriester is wat uit liefde Homself vir ons sonde geoffer het – kom ons gaan dan met vrymoedigheid na God se genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en só op die regte tyd gered kan word (vgl. Hebr. 8:1; 12:2).

In Openbaring word 36x na die troon van God verwys. Van die Nuwe Jerusalem wat uit die hemel neerdaal op die nuwe aarde sê Openbaring 22:3 die troon van God en van die Lam sal in die stad wees, en sy dienaars sal Hom dien.

Die troon van God is slegs ‘n beeld om na God se koningskap en sy heerskappy te verwys – die hemel is sy troon en die aarde die voetbank van sy voete. Daar is nie ‘n saal êrens waar God regeer nie, Hy regeer oor hemel en aarde, oor alles wat Hy geskep het.

Hoe ons sy troonsaal kan betree – ons kan alleen voor God verskyn deur in Jesus Christus te glo, en Hom te volg waar Hy ons deur sy woord en Gees lei. 1 Timoteus 2:5 sê: Daar is immers net een God, en daar net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat Homself as ‘n losprys vir almal gegee het. Efesiërs 5:25-27 sê: Christus het die kerk liefgehad en het sy lewe daarvoor afgelê, om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water (van die doop) en die woord gereinig het (deur ons met sy woord te oortuig en te lei in ons lewe), sodat Hy die kerk (elke gelowige) in sy volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergelyks (sonder enige sonde), heilig (aan God gewy) en onberispelik (niemand kan ons by God aankla nie, want Jesus het reeds vir ons betaal). En 2 Korintiërs 3:18 sê: Ons word ál meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Die heerlikheid wat die Heilige Gees besig is om in ons te bewerk word in Galasiërs 5:22-23 uitgestippel as: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So kan ons die troonsaal van God betree.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...