Grafte en begrafnisgebruike (2)

image_pdfimage_print

Grafte en begrafnisgebruike (2) – Daan Pienaar

Ons bespreek grafte en begrafnisgebruike in die tyd van die Nuwe Testament. Ons let op die hantering van die lyk en na rougebruike. Ons sluit af met die verskillende soorte grafte wat gebruik is.

Die Nuwe Testament

Die Lyk:

Gewoonlik is die lyk gewas en in ʼn bepaalde vertrek gelaat (Handelinge 9:39).  In die geval van Lasarus en Jesus is hulle hande en bene in linnedoeke wat met aromatiese speserye behandel is, toegedraai.  ʼn Linnedoek is ook om die hoof gedraai.

Die rougebruike:

In Jaïrus se huis is daar geween en geweeklaag (Markus 5:38).  Vanweë die hartseer het mense op hulle bors geslaan (Lukas 18:13; 23:48).  Jaïrus het ook fluitspelers gehuur (Matteus 9:23) waarskynlik om die lykslied te begelei.  By Nain het Jesus ʼn prosessie teëgekom.  Die lyk was op ʼn baar en was gedra deur draers.  Rouklag het voortgeduur na die begrafnis.

 

g01

Die sogenaamde Koningsgrafte in Jerusalem

 

g02

Ossuarium

 

g03

Voorbeeld van rouklaers (Egipties)

g04

Grot 3 in in die grafkompleks van Akeldama suid van Jerusalem.

 

Verskillende soorte grafte:

Skuifgraf:  Hierdie graf word in die grafkelder uit die rots gekap en is tonnelvormig en loodreg in die wand van die grafkelder gegrawe waarin die lyk geskuif word.

Boogbankgraf:  Hierdie graf was onder ʼn boogvormige nis in ʼn rotswand gekap.  Aan die einde is daar ʼn effense styging in die graf waarop die hoof neergelê is.

Troggraf:  Met hierdie graf is daar ʼn nis in die rotswand gekap wat die lyk kon akkommodeer.  Dit neem die vorm aan van ʼn klipkis.

Trogbooggraf.:  Dit is ʼn kombinasie van die boonste twee (2 en 3).  Klaarblyklik is die Here Jesus in so ʼn graf begrawe.

 

Outeur: Prof Daan Pienaar

 

image_pdfimage_print

You may also like...