Hoe kan ek vertroue ontwikkel? (1)

image_pdfimage_print

 

Because of the gospel, I no longer live for approval; I live from approval. —Dave Harvey

 

Hoe kan ek vertroue ontwikkel? (1)

Ons het gesien dat vertroue belangrik is. Maar hoe kan ons vertroue ontwikkel?

  • Ek moet my waarde volgens God se waardesisteem vestig. God het ons belangrikheid gedemonstreer: Hy het ons gemaak na sy beeld en deur Jesus Christus het Hy vir ons sondes gesterf. God het so baie van jou gedink, in jou geglo dat Hy toegelaat het dat sy Seun aan die kruis sterf sodat jy kan leef. Sien ons hierdie optrede van God raak? As jy besef hoe kosbaar jy vir Hom is, vermeerder jou vertroue.

 

  • Fokus op God en nie op jouself nie. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teëstanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou ‘n leër teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê (Psalm 27:1 – 3). Uit hierdie gedeelte kan ons drie gevolgtrekkings maak:
  • Vertroue is nie die afwesigheid van probleme nie. Die psalmis ondervind baie probleme. Hy verwys na sy teëstanders, misdadigers, vyande en ‘n leër wat teen hom stelling inneem.
  • Vertroue is as ons God met ons probleme vertrou. Te midde van alles fokus die psalmis op God en nie op sy situasie nie. Die Here is my toevlug.
  • Oorwinnings in die verlede gee meer vertroue vir vandag. Vertroue vandag is as gevolg van oorwinnings gister.

 

  • Knoop vriendskappe aan met mense met vertroue. Oppas vir mense wat net altyd dit wat jy verkeerd doen uitwys. As jy jou met sulke mense omring, gaan jy maar sukkel om vertroue te ontwikkel. Daarom is dit belangrik om jou met mense wat in jou glo en jou gedurig aanmoedig te omring.

 

Volgende keer gaan ons verder kyk na maniere om vertroue te ontwikkel.

 

 

image_pdfimage_print