Algemene foute wat ons maak (11)

image_pdfimage_print

 

Algemene foute wat ons maak (11)

Ek gaan onder andere van Dave Craft se Mistakes Leaders Make (2012) gebruik maak.

As vertroue ontbreek, is dit die begin van die einde van enige verhouding. Vertroue is die hoeksteen van verhoudings. As Petrus met die ouderlinge wat die kudde oppas praat, sê hy vir hulle: Hou toesig oor hulle … ook nie deur baas te speel oor dié wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur ‘n voorbeeld vir die kudde te wees (1 Petrus 5:3).

 

In ‘n leier wat graag beheer is daar dikwels onsekerheid en vrees:

 • Vrees dat iemand dalk beter as ek sal presteer
 • Vrees dat iets verkeerd sal loop
 • Vrees dat iemand anders se fout my reputasie sal skaad
 • Vrees dat ander nie dinge so goed soos ek sal doen nie.

Leiers het vier basiese verantwoordelikhede: tree op as herder, ontwikkel, toerus en bemagtig. Om mense te bemagtig beteken om ‘n atmosfeer te skep wat mense vrylaat  om hulle beste  te wees en hulle beste vir hulle Verlosser te doen. Dit beteken ons gee hulle vryheid om te innoveer en te skep – om van hulle eie persoonlikheid in hulle werk te sit.

Om mense verantwoordelik te hou vir redelike resultate en beheer is nie dieselfde ding nie. Hier is sewe waarskuwingstekens

 1. Mense maak al verskoning voordat hulle jou met ‘n nuwe idee nader.
 2. Jy weet nie regtig hoe mense oor jou voel nie, maar jy aanvaar almal keur jou leierskap goed.
 3. Jy aanvaar jy is altyd reg.
 4. Jy geniet dit as jy sekere inligting van ander mense weerhou.
 5. Jy dink jy moet by alle besluitneming betrokke wees.
 6. Jy vrees dit as ander in beheer van ‘n projek is.
 7. Jy het die finale woord oor elke besluit.

As ‘n leier:

 • Deur beheer en nie samewerking lei
 • Altyd reg moet wees en selde erken dat hy verkeerd is
 • Meeste van die praatwerk doen en min luister
 • Altyd al die antwoorde ken en al die oplossings voorsien
 • Altyd kry wat hy wil ten spyte van die prys wat ander moet betaal
 • Bedreig voel deur diegene wat iets beter as hy kan doen
 • ‘n Mening oor elke saak te hê

Dan is hy nie ‘n Bybelse leier nie.

Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word (Matteus 23:11 – 12)

image_pdfimage_print

You may also like...