Met die helm gebore

image_pdfimage_print

Met die helm gebore – Francois Malan

Frikkie vra:

Wat beteken dit om met die helm gebore te word? Bestaan dit werklik? Is dit n gawe van God of nie? Hoekom kan hulle “geeste sien”?. Hoe hanteer jy die mense en wat sê jy vir hulle?

Hulle praat van slegte geeste en goeie geeste. Slegte geeste is net uit om moeilikheid te maak terwyl die goeie geeste daar is om wat hulle noem rus te vind? Hulle “die wat met die helm gebore is” reken hulle praat met die mense, verduidelik aan hulle wat ook al die omstandighede is en dan volgens hulle vind die geeste dan rus. Kan dit so wees? Verbied God nie dan sulke goed nie en hoekom sal hulle dan die geeste help/gawe?

 

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

HAT se definisie:

Helm is ‘n stuk van die eiervlies wat die kind se kop by geboorte soms bedek.Met die helm gebore te wees:

  • (a) die vermoë te hê om dinge soos voorbodes, naderende ontheil, ens. te sien;
  • (b) deur die geluk begunstig te wees;
  • (c) nie heeltemal normaal te wees nie.

 

Die drie groepe hoef nie noodwendig met ‘n stuk van die eiervlies oor die kop gebore te gewees het nie. Dit is eintlik ‘n spreekwoord wat in die spreektaal op verskillende mense toegepas word om ‘n naam te gee vir die ongewone eienskappe van die die drie groepe persone – om dit mee aan te dui.

 

(a)   Die mense wat die vermoë het om dinge soos voorbodes en naderende onheil te sien, loop nie daarmee te koop nie, en hulle dra ‘n las om vooraf te weet dat ‘n ongeluk of iets dergeliks iemand gaan oorkom, sonder om self iets daaraan te kan doen om dit te verhoed. Maar party mense sien voorbodes in dinge wat vir hulle onverklaarbaar lyk.

(b)   Die mense wat deur die Here begunstig is met onverwagte geluk, het ‘n groot verantwoordelikheid om dankbaar teenoor die Here te wees en so daarmee om te gaan.

(c)   Mense wat nie heeltemal normaal is nie, het ons simpatie en hulp nodig.

 

Maar die mense waarvan die vraesteller praat, is in ‘n ander kategorie, wat nie as ‘met die helm gebore’ geklassifiseer kan word nie. 

 

Die Bybel praat baie oor engele en duiwels, van goeie en bose geeste. Van engele wat in diens staan van God om sy wil bekend te maak en uit te voer: vgl. bv. Ps 91:11 om jou te beskerm; Ps 103:20 magtige engele wat die opdragte van die Here uitvoer en sy bevele gehoorsaam; Mat.13:49 by die voleinding van die wêreld sal die engele uitgaan en die slegtes van die goeies skei; 

 

Van ‘n bose gees wat oor Saul gekom het, word bv gepraat in 1 Sam.19:9; van Jesus wat bose geeste uitgewerp het uit die mense wat in die mag van duiwels was (Mat.8:16); van die man met ‘n bose gees wat na Jesus toe gekom het en genees is (Mark. 5:2); van bose geeste wat uit mense van Samaria uitgegaan het wat na Filippus se prediking oor Christus geluister het (Hand. 8:7,8); van Paulus wat in die Naam van Jesus Christus vir die waarsêersgees in ‘n slavin beveel het om uit haar uit te gaan (Hand 16:18); Paulus verwys na die gelowiges in Efese wat hulle voor hulle bekering laat lei het deur die vors van die onsigbare bose magte, wat nou werk in die mense wat aan God ongehoorsaam is (Efes. 2:2) en hy waarsku die gemeente dat ons stryd is teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, daarom moet ons die volle wapenrusting van God aantrek sodat ons staande kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel; van die duiwel en sy engele word gesê dat God vir hulle ‘n ewige vuur berei (Mat. 25:41; Openb.20:10).

 

Die Bybel waarsku teen ‘n gespeel met bose geeste en waarsêery (Lev. 19:31; Deutr.18:10-14; Jes.8:19).

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...