Geestelike Oorlogvoering – Francois Malan

image_pdfimage_print

 

‘n Leser vra

Ek is op soek na ‘n dominees wat bose geeste kan uitdryf. Dringend.

Antwoord vanaf Prof Francois

Ek glo dat geen dominee bose geeste kan uitdryf nie, en dat slegs die Here Jesus Christus dit kan doen waar en wanneer en deur wie Hy wil. So het Hy ’n paar keer tydens sy aardse bediening bose geeste uitgedryf (vgl. Luk. 7:21; 8:2). Toe Hy sy twaalf dissipels uitgestuur het, het Hy aan hulle die gesag oor onrein geeste gee (Mark. 6:7; Mat. 10:8). Hy het ons ook geleer om daagliks te bid: verlos ons van die Bose (Mat. 6:13; Luk. 11:4).

Daarby is dit ’n gevaarlike spel. In Matteus 12:43-45 (Luk.11:24-26) waarsku Jesus dat wanneer ’n onrein gees ’n mens verlaat swerf hy op soek na rus sonder om dit te vind, keer terug na die huis wat skoongemaak is en neem sewe ander geeste, slegter as hyself, trek in en woon daar. Die uiteinde van daardie mens is erger as sy begin.

Markus 9:14-29 vertel van Jesus se genesing van ’n seun wat baie keer deur ’n onreine gees verniel is. Jesus het gesê: Alle dinge is moontlik vir iemand wat glo (9:23) – dit beteken om op Jesus te vertrou. Hy het ook gesê ‘hierdie soort (die onrein geeste) kan met niks anders as met gebed uitgedryf word nie (9:29). Gebed beteken dat ons die Here sal vra dat Hy  die onrein gees uitdryf.

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...