Die doel van die kerk

image_pdfimage_print

 

We must measure afflictions by their outcome, not how much they hurt. —Thomas Brooks

 

Die doel van die kerk

Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” (Handelinge 1:7 – 8).

Die doel van die kerk is om getuies tot in die uithoeke van die wêreld vir Jesus Christus te wees totdat Hy weer kom. Die krag om die kerk te wees, kom van die Heilige Gees. Dit beteken die kerk moet getuig van wat hy gesien en gehoor het. Hierdie getuienis strek terug tot die geskiedenis van Israel.

 

In Petrus se toespraak tydens pinksterdag sê hy onder andere: So het julle Hom, die Leidsman na die lewe toe, doodgemaak, maar God het Hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies (Handelinge 3:15). As Paulus die evangelie in 1 Korintiërs 15 beskryf, gee hy baie aandag aan diegene wat van Jesus se opstanding getuig. Natuurlik is getuig meer as net dit wat ons sê – dit gaan ook oor wat ons doen en hoe ons met ander saamleef. Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof (Romeine 1:8).

 

Maar sosiologie en sielkunde kan nie die kerk verduidelik nie: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word (Handelinge 1:4 – 5). As die doel van die kerk is om van Jesus Christus te getuig, is die bron van die kerk se krag om dit te doen die Heilige Gees. Ons moet wag om die gawe van die Heilige Gees te ontvang as ons as kerk wil getuig.

 

Te veel mense in die kerk het die kerk voor pinksterdag verlaat – voor die Heilige Gees uitgestort is. Hulle probeer getuig, maar het nie die krag ontvang om dit te doen nie. Die krag wat ons ontvang, dien ‘n doel: ons moet getuig.

 

Kortweg: Die doel van die kerk is om van Jesus Christus te getuig. Die krag om dit te kan doen, kom van die Heilige Gees.

 

 

image_pdfimage_print