Abraham en Abimeleg – Herrie van Rooy

image_pdfimage_print

Jan vra:

Dit is nogal ‘n moeilike gedeelte. In die opmerking van Jan staan daar dat Abimeleg die naam HERE gebruik het. Dit is wel nie korrek nie. In die betrokke vers (4) word egter nie in die Hebreeus JAhwe gebruik nie, maar Adonay. Wanneer God met Abimeleg praat, word konsekwent van Elohim (God) gepraat. Dit was ook ‘n algemene naam vir gode (of ‘n god) by die ander semitiese volke. God het aan Abimeleg verskyn. Dit is nie werklik duidelik of Abimeleg gedink het die enigste ware God het aan hom verskyn, of dalk maar een van die meer gode wat hy aanbid het nie. Abimeleg het in ‘n sekere sin onwetend gesondig. Abraham, wat wel die ware God geken het, bid dan hiervoor. Al was hy ‘n sondaar, het Abraham in God geglo en bid hy dan as gelowige kind van God vir iemand wat deur Abraham se toedoen onwetend gesondig het.

Antwoord

Prof Herrie van Rooy antwoord:

Dit is nogal ‘n moeilike gedeelte. In die opmerking van Jan staan daar dat Abimeleg die naam HERE gebruik het. Dit is wel nie korrek nie. In die betrokke vers (4) word egter nie in die Hebreeus JAhwe gebruik nie, maar Adonay. Wanneer God met Abimeleg praat, word konsekwent van Elohim (God) gepraat. Dit was ook ‘n algemene naam vir gode (of ‘n god) by die ander semitiese volke. God het aan Abimeleg verskyn. Dit is nie werklik duidelik of Abimeleg gedink het die enigste ware God het aan hom verskyn, of dalk maar een van die meer gode wat hy aanbid het nie. Abimeleg het in ‘n sekere sin onwetend gesondig. Abraham, wat wel die ware God geken het, bid dan hiervoor. Al was hy ‘n sondaar, het Abraham in God geglo en bid hy dan as gelowige kind van God vir iemand wat deur Abraham se toedoen onwetend gesondig het.

 

Skrywer:  Prof Herrie van Rooy

image_pdfimage_print