Algemene foute wat ons maak (3)

image_pdfimage_print

Half-truth = whole lie.” ~ Joodse Spreekwoord

Algemene foute wat ons maak (3)

Ek gaan onder andere van Dave Craft se Mistakes Leaders Make (2012) gebruik maak.

Die gras aan die ander kant van die draad lyk altyd groener. Nou begin ons resultate, grootte, salaris, karre, huise, verantwoordelikhede, deurbrake, oorwinnings ens vergelyk. Hierdie vergelykings is skadelik, gevaarlik en onbybels. Terwyl daar bitter naywer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie … waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade (Jakobus 3:14 – 16).

 

Baie mense kry hulle selfwaarde en selfidentiteit deur hulleself met ander te vergelyk. Ongelukkig lei dit dikwels tot terneergedruktheid en ontmoediging. Hierdie is baie selde die gevolg van ‘n enkele gebeurtenis, maar  is die gevolg van ons gesindheid  en denke wat oor jare gevorm is. Wat moet ons is so ‘n geval doen? Wees tevrede met wie jy is, waar jy is, wat jy doen en wat God deur jou doen.

Ek moet eerder vergelyk wat in en deur my gebeur met wat potensieel kan gebeur; vergelyk met waar ek is in geestelike groei en doeltreffendheid met waar ek moontlik deur God se genade kon gewees het. Ek moenie my met ander vergelyk nie – hulle het ander gawes, roepings, vermoëns en persoonlikhede: Nou ja, ek sal dit nie waag om my te vergelyk met daardie mense wat nou by julle preek en wat so baie oor hulle prestasies spog nie. Hulle dink geloof is ‘n geestelike kompetisie. Daarom vergelyk hulle hulle gedurig met mekaar om te kyk wie is die beste gelowiges. Dit is dom (2 Korintiërs 10:12 – Die Boodskap).

Hoekom moet ek my nie met ander vergelyk nie? Want God het elkeen van ons uniek gemaak: U het my gevorm, my inmekaargeweef in de skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering (Psalm 139:13 – 14).

Ek kan nie probeer om soos iemand anders te wees nie. Ek gaan anders as ander wees, want God het elkeen van ons uniek gemaak. Ek moet probeer om die beste te wees wat ek kan wees.

 

The more you are like yourself, the less you are like anybody else and that’s what makes you unique  – WaltDisney

Volgende keer gaan ons verder met die probleem as vergelyking met ander my tevredenheid vervang.

image_pdfimage_print

You may also like...