Die Tien Gebooie: Rus verseker (1)

image_pdfimage_print

Christian preaching is expository preaching … Properly speaking, “exposition” has a much broader meaning … To expound Scripture is to bring out of the text what is there and expose it to view … in such a way that it speaks its message clearly, plainly, accurately, relevantly, without addition, subtraction or falsification (John Stott).

 

Die Tien Gebooie: Rus verseker (1)

Ons het vanjaar reeds na die Apostoliese Geloofsbelydenis en die Ons Vader-gebed gekyk. Ons gaan nou na die Tien Gebooie kyk. Ek gaan onder andere gebruik maak van Michael S. Horton se  The Law of Perfect Freedom.

 

Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou (Eksodus 20:8 – 11)

 

In Genesis 2:2 lees ons: Op die sewende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het Hy gerus na  al die werk wat Hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig, want daardie dag het Hy gerus na al die skeppingswerk wat Hy gedoen het. In Eksodus 31:14 lees ons: Onderhou dus die sabbatdag. Dit moet vir julle ‘n gewyde dag wees. Dit lyk dus asof die Sabbat nie ‘n universele beginsel is nie, want hier gaan dit spesifiek oor Israeliete – die kinders van God. Dit is die mense met wie God ‘n verbond aangegaan het.

 

Luther glo dat die primêre doel van die Sabbat die bevordering van die koninkryk van God is. Calvyn sê dat weens die swakheid van die mens hy een dag vir onderrig en nadenke nodig het. Die Sabbat is dus nie net ‘n nuttige instelling nie – dit is ingestel met ‘n spesifieke doel.

 

Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Rus beteken nie dat alle aktiwiteite nou gestaak word nie. As die Jode die Sabbat gevier het, het hulle uitgesien na die einde van hulle lyding, opofferings en seremonies na die finale rus.

 

In die Nuwe Testament het die lig gekom. Dit is die einde van die Joodse week en die begin van ‘n nuwe tydperk en nuwe skepping. Dit leer ons iets van God – nie van onsself nie; dit gaan nie daaroor om die lewe vir ons makliker te maak nie, maar dit leer ons van ‘n tyd wat God vir ons voorberei het en wat nog kom. Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding … Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek (Psalm 62:2 en 6). Let op die verhouding rus en verlossing wat net van God kom.

 

In Hebreërs 4 lees ons van die belofte van rus vir dié wat glo. Daarna kyk ons volgende keer

image_pdfimage_print

You may also like...